1950’Lİ YILLARDA KAYSERİ’DE YAYINLANAN MİZAH GAZETELERİ VE BU GAZETELERİN YAZILARINDA SİYASİ-İDARİ VE EKONOMİK HAYAT

Ebru DAVULCU
1.867 146

Öz


Kayseri’de yerel basınla mizah, 1950’li yıllarda tanışır. Demokrat Parti’nin iktidarda olduğu bu dönemde, mizah gazetelerinde genellikle, hükümetin politikalarından kaynaklanan siyasi, toplumsal, ekonomik problemler, ulusal ve yerel düzeyde ele alınır. Bu makalede, 1950’li yıllarda Kayseri’de yayınlanan mizah gazetelerinden Emmi, Bomba, Bacanak ve Çimdik incelenmiştir. Niteliksel tarihsel tasarım karakterini taşıyan bu çalışmada, hem yaşanan gelişmelere bu gazetelerin penceresinden bakmak, hem de Kayseri mizah basınını tanıtmak amaçlanmıştır.
 


Anahtar kelimeler


Kayseri Mizah Basını; Emmi Gazetesi; Bomba Gazetesi; Bacanak Gazetesi; Çimdik Gazetesi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17680/akademia.v4i1.5000046296

Referanslar


Ahmad, F. (1999).Modern Türkiye’nin Oluşumu. İstanbul: Kaynak Yayınları.

Aksoy, H. (2001). Karikatür Sanatının Yerel Basındaki Yeri. Yerel Gazetecilikte Meslek İçi

Eğitim (s. 141). İstanbul: Kondrad Adenauer Vakfı Yayınları. Albayrak, M. (2004). Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti. Ankara: Phoenix Yayınevi.

Baytal, Y. (2007). Demokrat Parti Dönemi Ekonomi Politikaları (1950-1957). Ankara Üniversitesi

Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, (s.40), 545-567. Çavdar T. (1983). Demokrat Parti. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, (c.8, s. 2060- 2075). İstanbul: İletişim Yayınları.

Karpat, K. H. (1967). Türk Demokrasi Tarihi. İstanbul: İstanbul Matbaası.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi.(2010). Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ansiklopedisi,

(Cilt 2), Kayseri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları. Önder, A. R. (1972). Kayseri Basın Tarihi. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Satoğlu, A. (2002). Kayseri Ansiklopedisi. Ankara: TC Kültür Bakanlığı Yayınları.

Zürcher, E. J. (2005). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları. Emmi Gazetesi

Vur patlasın . (4 Temmuz 1952). Emmi, s. 1.

Valiliğin Nazarı Dikkatine .. (11 Ekim 1952). Emmi, s. 1.

Niçin Çıkıyoruz. (11 Ekim 1952). Emmi, s. 1,4.

Çıkarken. (11 Ekim 1952). Emmi, s. 2,4.

Vali Beğ. (11 Ekim 1952). Emmi, s. 3.

Ayarlama. (18 Ekim 1952). Emmi, s. 1.

İslâha Muhtaç Bir Müessese Elektrik Şirketi. (18 Ekim 1952). Emmi, s. 1.

CHP İdarecilerine samimi tavsiyeler. (25 Ekim 1952). Emmi, s. 1,4.

Hastane Etrafındaki Pislik. (1 Kasım 1952). Emmi, s. 1.

Millet Partisi idarecilerine samimi tavsiyeler. (8 Kasım 1952). Emmi, s. 1,4.

Kayseri İl Basımevinin Hikmet-i Vücudu Nedir?,. (23 Kasım 1952). Emmi, s. 1.

Hangisine inanmalı?,. (29 Kasım 1952). Emmi, s. 1.

Karaborsa. (24 Ocak 1953). Emmi, s. 3.

Okuyucularla bir Hasbihal. (21 Mart 1953). Emmi, s. 1,4.

Emmi’yi Susturmak isteyenler ,. (3 Temmuz 1953). Emmi, s. 1.

Sun’i hayat pahalılığı yaratan bir karar. (4 Temmuz 1953). Emmi, s. 1,3.

Fırıncılar biraz insaflı hareket edin. (18 Temmuz 1953). Emmi, s. 1,3. Bomba Gazetesi

Bomba. (29 Haziran 1953). Bomba, s. 1.

Bomba’nın Doğum Fişi. (29 Haziran 1953). Bomba, s. 2.

Niçin ilgi gösterilmiyor?,. (29 Haziran 1953). Bomba, s. 1-3. Bacanak Gazetesi

Niçin Bacanak? ,. (7 Ağustos 1954). Bacanak, s. 1,3.

Aranıyor. (7 Ağustos 1954). Bacanak, s. 1.

Bu Şehrin Ahvali. (7 Ağustos 1954). Bacanak, s. 2.

Acı bir kayıp. (7 Ağustos 1954). Bacanak, s. 1.

Kayıp. (7 Ağustos 1954). Bacanak, s. 2.

Muhalefet Kriz mi Geçiriyor?... (7 Ağustos 1954). Bacanak, s. 1.

Palikaryaların Dostluk Gayreti? .. (21 Ağustos 1954). Bacanak, s. 1, 4.

Dile düşen Kayseri. (21 Ağustos 1954). Bacanak, s. 2.

Dolaşma. (21 Ağustos 1954). Bacanak, s. 3.

Üstad bulunmuş. (28 Ağustos 1954). Bacanak, s. 1.

Ne var, Ne yok ,. (16 Ekim 1954). Bacanak, s. 1,4.

Güleriz Ağlanacak Halimize. (16 Ekim 1954). Bacanak, s. 3.

Bacanak. (13 Kasım 1954). Bacanak, s. 1.

Şundan Bundan. (13 Kasım 1954). Bacanak, s. 3.

Örnek evler ne olacak?... (20 Kasım 1954). Bacanak, s. 1.

Panorama. (27 Kasım 1954). Bacanak, s. 2.

Geçim Durumu. (27 Kasım 1954). Bacanak.

Zam Zam Zam da Zam. (4 Aralık 1954). Bacanak, s. 1.

Bir Telgraf. (18 Aralık 1954). Bacanak, s. 1.

Darısı,. (25 Aralık 1954). Bacanak, s. 1. Çimdik Gazetesi

Çıkarken. (27 Ağustos 1955). Çimdik, s. 1.

Gayemiz. (27 Ağustos 1955). Çimdik, s. 1.

Neden Susuyoruz?,. (27 Ağustos 1955). Çimdik, s. 1.

Zam Neyledi. (27 Ağustos 1955). Çimdik, s. 1.

Karaborsa ile Mücadele. (27 Ağustos 1955). Çimdik, s. 3.

Acı Bir Kayıp. (27 Ağustos 1955). Çimdik, s. 1.

Var-Yok. (27 Ağustos 1955). Çimdik, s. 3.

Bir Papaza Açık Mektup. (3 Eylül 1955). Çimdik, s. 1-2. 1953’de bir iktidar sözcüsü. (3 Eylül 1955). Çimdik, s. 1.

P.T.T. (3 Eylül 1955), Çimdik, s. 1.

Londradaki Konferansın Düşündürdükleri. (10 Eylül 1955). Çimdik, s. 1-2.

D.D. Yolları. (10 Eylül 1955). Çimdik, s. 2.

İstanbul ve İzmir Nümayişlerinden Sonra. (17 Eylül 1955). Çimdik, s. 1-2.