ÇERÇEVELEME TEORİSİ VE TOPLUMSAL HAREKETLER

Mehmet Salih GÜRAN, Hüseyin ÖZARSLAN
4.653 268

Öz


Toplumsal gerçekliğin inşasında yapı taşları olarak kullanılan iletişim çerçeveleri, bu süreç içinde kendilerine etkin roller biçen toplumsal gruplar ve toplumsal hareketler için anlaşılması ve denetlenmesi şart olan dinamiklerin odağında yer almaktadır. Toplu eylem çerçevelerinin, kendilerini ortaya çıkaran kültürel faktörlerle birlikte ve özellikleriyle tanınması, bunların üretilip yayılıma sokulmasında etkin olan süreçlerin tanınması ve bu süreçlerin toplumsal hareketin diğer süreçleriyle etkileşimleri, toplumbilim ve siyaset bilim açısından önemli süreçleri oluşturmaktadır. Bu nedenle çerçeveleme analizi, sosyoloji, sosyal psikoloji, siyaset bilim ve medya araştırmalarında toplumsal hareketleri ve sivil toplum kuruluşlarını da içeren organizasyonların etkinliklerini inceleyen araştırmalar için de stratejik bir ittifak temeli oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı, çerçeveleme araştırmalarının toplumsal hareketler alanında hem uygulayıcılara (yani kanaat önderlerine) medya aracılığıyla iletişim sürecinde sağlayabileceği denetleme imkânlarına, hem de toplumsal hareketleri odağına alan araştırmalara sunduğu analiz imkânlarına dikkati çekmektir.


Anahtar kelimeler


Çerçeveleme Teorisi; Toplumsal Hareketler; Medya; Siyasal İletişim

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17680/akademia.v4i1.5000080211

Referanslar


Bateson, G. (1972). Steps to an Ecology of Mind, Jason Aronson Inc, Notvale, New Jersey.

Benford, R. D. (1994). Review of Talking Politics, by William A. Gamson, American Journal of Sociology,vol. 99(4), pp. 1103 - 1104.

Benford, R.D.(1997). An insider’s critique of the social movement framing perspective. Sociological Inquiry, vol. 67, pp. 409–430.

Benford, R.D. - Snow, A.D. (2000). Framing processes and social movements: An overview and assessment, Annual Review of Sociology, vol. 26, pp. 611–39.

Berger, P. L. - Luckmann, T. (1966/1991). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. Harmondsworth: Penguin

Boczkowski, P.J. - de Santos, M. (2007) When More Media Equals Less News: Patterns of Content Homogenisation in Argentina’s Leading Print and Online Newspapers. Political Communication, vol. 24 (2), pp. 167-180.

Carragee, K.M. (1997). Framing, the news media, and collective action. Paper presented at The Conference for the Center for Mass Communication Research, Columbia. S.C., United States, October.

Carroll, W. - Ratner, R.S. (1996). Master framing and cross-movement networking in contemporary social movements, The Sociological Quarterly, vol. 37(4), pp. 601- 625.

Cereb, E.D.(2014). Taksim Dayanışma Platformu’nun Gezi Parkı protestosunun çerçevelemesi: Hareket içinde çevre konusunun keşfi, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ

Creed, W.E.D. - Langstraat, J.A. - Scully, M.A. (2002). A Picture of the frame. Frame analysis as technique and as politics, Organizational Research Methods, vol. 5, pp. 34-55

Çoban, M. (2009). Egemen söylemin yeniden üretilmesinde haber çerçeveleme: KANAL D ve STV örneği, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi.

Danacı, Ö. (2005) Siyasi kampanyalarda medya: Yazılı basın haberlerinde “çerçeveleme” ve “öne çıkarma”nın politikacı temsilindeki rolü, doktora tezi, Marmara Üniversitesi SBE İletişim Bilimleri İstanbul.

Doğan, M.G.(2014). Bir toplumsal hareket olarak Gezi direnişi: Sürekli olanı aramak, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Sayı: 48, s: 89-109.

(içinde): Social Movements and Culture, H. Johnston and B. Klandermans (eds), pp.

217-246, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Johnston, H. -Klandermans, B. (1995). Social Movements and Culture, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Kasapoğlu, A. (2014). Her yer Taksim her yer direniş: 13 Haziran 2013 ve artçı sarsıntıları. Yurt ve Dünya Dergisi, 7.

Klandermans, B. (1992). The social construction of protest and multiorganizational fields, (içinde): Frontiers in Social Movement Theory, Aldon Morris ve Carol McClurg Mueller (eds), pp. 77-103, New Haven: Yale University Press.

McAdam, D.- McCarthy, J.D. - Zald, M.N. (1996). Comparative perspectives on socialmovements: political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings, New York: Cambridge University Press.

McCaffrey, D. - Keys, J. (2000).Competitive framing processes in the abortion debate: polarization-vilification, frame saving, and frame debunking, The Sociological Quarterly, vol. 41, no. 1, pp. 41-61.

Nelson, T. E.- Oxley, Z. M.- Clawson, R. A. (1997). Toward a psychology of framing effects. Political Behavior, vol: 19, pp: 221–246.

Oliver, P. E. -Johnston, H. (2000). What A Good Idea ideology and frames in social movement research, Mobilization, vol. 5, pp. 37-54.

Özarslan, H. (2007). Çerçeveleme yaklaşımı açısından haber çerçevelerinin izler kitle düşünceleri üzerindeki etkisi. Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi

Paletz, D.L- Entman, R.M. (1981). Media, Power, Politics, The Free Press, New York

Pan, Z.-Kosicki, G.M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. Political Communication, Vol. 10, pp. 55-76.

Rao, H.- Morrill, C. - Zald, M. (2000). Power plays: How social movements and collective action create new organizational forms, Research in Organizational Behaviour, vol. 22, pp. 239–282.

Reese, S. D. (2001). Prologue-Framing Public Life: A Bridging Model for Media Research, (içinde): Framing Public Life: Perspectives on Media and our Understanding of the Social World. Stephen Reese, Oscar Gandy ve August Grant (eds.), pp. 7-31. Mahwah, N.J: Lawrence Erlbaum.

Rohlinger, D. A. - Quadagno, J. (2009). Framing faith: Explaining cooperation and conflict in the US conservative christian political movement, Social Movement Studies, Vol. 8, No. 4, pp. 341-358, Routledge.

Roshco, B. (1975). Newsmaking. Chicago: University of Chicago Press.

Ryan, C. (1991). Prime Time Activism: Media Strategies for Grassroots Organizing, Boston: South end Press.

Scheufele, D. A. (1999). Framing as a theory of media effects. Journal of Communication, vol. 49 (1), pp. 103-122.

Schön, D. - Rein, M. (1994).Frame Reflection: Toward the Resolution of Intractable Policy Controversies, New York: Basic Books

discourse. London: Longman.

Williams, R.H. - Benford, R.D. (2000). Two faces of collective action frames: A theoretical consideration. Current Perspectives in Social Theory, vol. 20, pp. 127-151.

Zald, M.N. (1996). Culture, ideology and strategic framing, (içinde): Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures and Cultural Framings, D. McAdam, J.D. McCarthy ve M.N. Zald (eds), pp. 261-274, Cambridge: Cambridge University Press.

Zald, M. - McCarthy, J. (1987). Social movement industries: Competition and conflict among SMOs, (içinde): Social Movements in an Organizational Society: Collected Essays, M. Zald ve J. McCarthy (Eds), pp. 161–180, Transaction Publishers.

Zuo, J. - Benford, R. D. (1995). Mobilization processes and the 1989 Chinese Democracy Movement, Sociological Quarterly, vol.36, pp.131–56.