30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNDE GAZETELERDE YAYINLANAN SİYASAL REKLAMLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Burcu ZEYBEK
2.018 169

Öz


Bu araştırmadaki temel amaç, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde siyasal partilerin gazetelerde yayınladıkları siyasal reklamları inceleyerek, reklam kampanyalarında uygulanan stratejileri ve hedef kitleye ulaştırılmak istenen mesajları belirlemektir. Siyasal partilerin reklamlarında partinin kimliği ve ideolojisini nasıl anlattığı, bunu reklamlarına ne kadar yansıttığı ve hedeflediği seçmen kitlesini etkileyebilmek için hangi konularda daha çok ileti göndermeyi tercih ettiği çalışmanın yan amaçlarını oluşturmaktadır. Araştırma, 30 Mart yerel seçimlerinde partilerin reklamlarının incelenmesi ve böylece Türkiye’de siyasal partilerin reklamları nasıl kullandıklarını ortaya koyması nedeniyle önem taşımaktadır.

Araştırma, seçim sonuçlarına göre sırasıyla en çok oyu alan “AK Parti, CHP ve MHP”nin gazetelerde yayınladıkları siyasal reklamlar olarak sınırlandırılmıştır. Araştırmanın diğer bir sınırlılığını ise; farklı okuyucu profillerine sahip, farklı ideolojileri benimseyen ve geniş kitleler tarafından tercih edilen Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinin 15-29 Mart 2014 tarihleri arasında yayınlanan siyasal reklamları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında ele alınan reklamlar içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Sonuç olarak partilerin reklamlarda metinlerden daha çok görsellere ağırlık verdiği, iktidar partisinin pozitif reklamları, muhalefet partilerinin ise negatif reklamları tercih ettiği saptanmıştır. İdeoloji tabanlı siyasetin yerini, geneli ekonomik çıkarlar, karalama politikaları ve imaj kaygısı olan kısa vadeli isteklerin karşılanmasına bırakan siyasal reklam stratejilerinin aldığı sonucuna ulaşılmıştır.


Anahtar kelimeler


Siyasal İletişim; Siyasal Reklam; Siyasal Partiler

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17680/akademia.04368