ORGANIZATIONAL CHANGE AND COMMUNICATION STRATEGIES

Yusuf YÜKSEL
1.552 126

Öz


Planlı örgütsel değişim çabalarının popülerliğine karşın, uygulamada yaşanan başarısızlık oranları yüzde 50 ile 70’leri bulabilmektedir. Bu başarısızlık bazı teknik nedenlerden kaynaklanabildiği gibi, örgütün değişime yaklaşımı, teknolojik altyapısı, liderlik, değerlendirme, planlama, kurum kültürü ve iletişim stratejileri gibi faktörler daha önemli bir rol oynayabilmektedir. Bu çalışma, ABD’de son on yılda bir çok polis teşkilatı tarafından uygulamaya konulan Compstat isimli değişim modelinin uygulanması sürecinde iletişim stratejilerinin rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu örnek olay çalışmasının verileri yapılan mülakatlar ve dökümanlardan toplanmış, tümevarım yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, değişimi yönetenler iletişimin memurları bilgilendirme, değişime ikna etme ve direnmelerinin kaynağını anlama ve gidermeye yönelik olası rolünü etkin kullanmamışlardır. Genel itibariyle, iletişim tek yönlü, bürokratik kanallar (toplantı ve emir yazıları) ve resmi bir dil kullanımını içeren sembolik bir araç olarak kullanılmıştır. Bu iletişim stratejisinin sonucu ise, korku ve endişe, yüksek oranda belirsizlik ve Compstat’ı anlamaya, rutinlerini değiştirmeye ve bu yeni iş ortamının parçası olmaya istekli memurların Compstat’a direnmesi olmuştur

Anahtar kelimeler


Planlı Örgütsel Değişim, İletişim, Belirsizlik, Direnç

Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.17680/akademia.20691

Referanslar


Armenakis, A. A. & Bedeian, A. G. (1999). Organizational change: A review of theory and research in the 1990s. Journal of Management, 99, 293-315.

Armenakis, A. A., & Harris, S. G. (2002). Crafting a change message to create transformational readiness. Journal of Organizational Change Management, 15, 169-183.

Bratton, W., & Knobler, P. (1998). Turnaround: How America’s top cop reversed the crime epidemic. New York: Random House.

Bordia, P., Hobman, E., Jones, E., Gallois, C., & Callan, V. J. (2004). Uncertainty during organizational change: Types, consequences, and management strategies. Journal of Business and Psychology, 18, 507-532.

Cameron, K. S. & Quinn, R. E. (1999). Diagnosing and changing organizational culture. NJ: Upper Saddle River.

Chess, C. & Johnson, B.B. (2007). Information is not enough. In S. C. Moser, & L. Dilling (Eds.). Creating a climate for change: Communicating climate change and facilitating social change (pp. 223-236). Cambridge University Press: New York.

Colvin, T. J., & Kilmann, R. H. (1990). Participant perceptions of positive and negative influences on large-scale change. Group and Organization Studies, 15, 233-248.

Dilling, L., & Moser, S.C. (2007). Introduction. In S. C. Moser, & L. Dilling (Eds.). Creating a climate for change: Communicating climate change and facilitating social change (pp. 1-30). Cambridge University Press: New York.

Dunwoody, S. (2007). The challenge of trying to make a difference using media messages. In S. C. Moser, & L. Dilling (Eds.). Creating a climate for change: Communicating climate change and facilitating social change (pp. 89-104). Cambridge University Press: New York.

Eisenberg, E. M., & Goodall, H. L. (1993). Organizational communication: Balancing creativity and constraint. Bedford: St Martin’s Press.

Fairchild, E. S. (1989). National culture and police organization in Germany and the United States. Public Administration Review, 49, 454-462.

Fairhurst, G. T. (1993). The leader-member exchange patterns of women leaders in industry: A discourse analysis. Communication Monographs, 60, 321-351.

Fairhurst, G. T. (2001). Dualism in leadership research. In F. M. Jablin & L. L. Putnam (Eds.), The new handbook of organizational communication (pp. 379-439). Thousand Oaks, CA: Sage.

Fairhurst, G. T. (2005). Reframing the art of framing: Problems and prospects for leadership. Leadership, 1, 165-185.

Gallivan, M. J. (2001). Meaning to change: How diverse stakeholders interpret organizational communication about change initiatives. IEEE Transactions on Professional Communication, 44, 243-266.

Harris, L. C., & Ogbonna, E. (2002). The unintended consequences of culture interventions: A study of unexpected outcomes, British Journal of Management, 13, 31-49.

Group & Organization Management, 16, 15-24.

Smothers, R. (2002, January, 27). Tougher. Smarter. Dapper. The New York Times, pp.1.

Stanley, D. J., Meyer, J. P., & Topolnytsky, L. (2005). Employee cynicism and resistance to organizational change. Journal of Business and Psychology, 19, 429-459.

Stewart, B. (1996, July 6). Hurdles greet Metrocity chief on his first day. The New York Times, pp. A14.

Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Timmerman, C. E. (2003). Media selection during the implementation of planned organizational change: A predictive framework based on implementation approach and phase. Management Communication Quarterly, 16, 301-340.

Tromp, S. A., & Ruben, B. D. (2004). Strategic planning in higher education: A guide for leaders. Washington, DC: NACUBO.

Vito, G. F., Walsh, W. F., & Kunselman, J. (2005). Compstat: The manager’s perspective. International Journal of Police Science and Management, 7, 187-196.

Walker, R. (Ed). (1985). Applied qualitative research. Aldershot, UK: Gower.

Zorn, T. E., Page, D. J., & Cheney, G. (2000). Nuts about change: Multiple perspectives on change-oriented communication in a public sector organization. Management Communication Quarterly, 13, 515–566.