OYDAŞMAYA-YÖNELİK HALKLA İLİŞKİLER: HALKLA İLİŞKİLERDE RASYONEL İLETİŞİM BAĞLAMINDA MÜZAKAREYE KURAMSAL BİR BAKIŞ

Fuat USTAKARA
1.947 124

Öz


Jürgen Habermas'ın iletişimsel eylem kuramı, dilsel iletişim sürecinde rasyonelliği öne çıkararak anlaşmaya varma yolunu göstermektedir. İletişimsel eylem kuramında, önermelerin doğruluğu, anlatılan olguların geçerliliği, iletişim kuranların samimiyeti, iletişim sürecinin rasyonelliği açısından önem taşımaktadır. Avusturyalı halkla ilişkiler akademisyeni Roland Burkart, Habermas’ınformüle ettiği rasyonel söylemler ve tartışma yoluyla müzakereyi getiren süreci bir kuruluş ile kamuları arasındaki çatışmanın çözümü için kullanmaya yönelmektedir. Burkart, geliştirdiği Oydaşmaya Yönelik Halkla İlişkiler Modelinde kuram ile halkla ilişkiler uygulamasını buluşturmaktadır. Model, halkla ilişkiler iletişimine yönetsel bir işlev değeri kazandırmaktadır.


Anahtar kelimeler


İletişimsel Eylem Kuramı; Oydaşmaya Yönelik Halkla İlişkiler Modeli; Söylem; Müzakere

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17680/akademia.65073

Referanslar


Assoun, P.-L. (2012). Frankfurt Okulu. (I. Ergüden, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.