DİJİTAL GAZETELERİN EKONOMİ POLİTİĞİ

Selda BULUT, Serpil KARLIDAĞ
2.401 243

Öz


Bu çalışmanın amacı dijital gazetelerin ekonomik olarak yaşamlarını sürdürürken ne gibi stratejiler uyguladıklarını ortaya koymaktır. Okuyucular dijital içerik için ödemede bulunmak istemezken, gazeteler de kullandıkları iş modelleri ve reklam yöntemleriyle geleneksel içerik-reklam ayırımını gittikçe bulanıklaştırmaktadırlar. Dijital gazeteler yeni iş modelleri geliştirmeye çalışırken web ortamını ayrı bir platform olarak benimsemektedirler. Bir anlamda çevrimdışı sunulan hizmetleri internete aktarmak yerine reklamcıların ve kullanıcıların gereksinmelerine yanıt üretilmektedir. Nitekim bu çalışmada, internette en çok tıklanan 12 gazete ele alınmış ve içerik analizi uygulanmıştır. Söz konusu, Hürriyet, Milliyet, Habertürk, Sabah, Radikal, Akşam, Bugün, Zaman, Vatan, Star, Cumhuriyet ve Evrensel gazetelerinin çevrimiçi içerik analizleri sonucunda, bu gazetelerin e-ticaret ağının bir parçası oldukları görülmektedir. Sonuç olarak, içerik satmak doğru bir model olarak görülmezken, dijital gazeteler editöryal özerkliği ve yayımcılık ayrıcalığını çarpıtan bir aracılık görevini yerine getirmektedirler.


Anahtar kelimeler


İletişimin ekonomi politiği

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17680/akademia.02186

Referanslar


“Havuza” büyük hortum Boşuna “2 milyon yolla” dememiş (5 Kasım 2014). Erişim: 5 Kasım 2014,

http://www.gazetecileronline.com/newsdetails/14412-/GazetecilerOnline/

havuza-buyuk-hortum-bosuna-2-milyon-yolla-dememis

Alger, D. (1998). Megamedia: How Giant Corporations Dominate Mass Media, Distort Competition, and Endanger Democracy. New York: Roman &Littlefield.

Ali Kırca: Hayır kadınlar değil En büyük hayranım 0-2 yaş arası bebeklerdi (25 Ekim 2014). Erişim: 25 Ekim 2014, sosyal.hurriyet.com.tr/Yazar/91Ayşe-arman/82474/Ali-Kirca- Hayir-kadinlar-değil-En-buyuk-hayranim-0-2-yas-arasi-b

Anderson, C. W.; Bell, E.; Shirky, C. (2012). Post Industrial Journalism: Adapting to the Present. Tow Center for Digital Journalism. New York: Colombia Journalism School. Available at: http://towcenter.org/ wp-content/ uploads2012/11/ TOWCenter- Post Industrial _ Journalism.pdf .Erişim: 10 Eylül 2014.

Belda, F. R. (12-16 Mayıs 2014). A Business Model for Service Journalism Based on Commerce Operations. [Bildiri], 11th World Media Economics & Management Conference. Rio De Janeiro.

Boczkowski, P. J. (2004). Digitizing the News: Innovation in Online Newspapers. Cambridge, M.A:MIT Press.

Boczkowski, P. J. (2010). Newspaper Culture and Technical Innovation, 1980-2005. In: Neuman WR (ed.) Media, Technology, and Society: Theories of Media Evolution. (p.22-38). Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Bugün (13 Kasım 2014). Erişim: 13 Kasım 2014. http://gundem.bugun.com.tr/istifa-iddiasina- sert-tepki-haberi/1344814

Cohen, E. L. (2010). Online Journalism as Market-Driven Journalism. Journal of Broadcasting&Electronic Media. 46(4): 532-548.

Curtin, P. A. (2009). Reevaluating Public Relations Information Subsidies: Market Driven Journalism and Agenda Building Theory and Practise. Journal of Public Relations Research. 11(1), 53-90.

Digital pazarlama (2013). Erişim: 15 Ekimi 2014, http://digitalpazarlama.blogspot.com.tr/

Evrensel, (2014). Erişim: 26 Ekim 2014, www.evrensel.net/haberler/isci-sendika/

Evrensel, (t.y.). Erişim: 14 Kasım 2014, http://tr.wikipedia.org/wiki/Evrensel_(gazete)

Gandy, O. (1982). Beyond Agenda Setting: Information Subsidies and Public Policies. Norwood, NJ: Ablex.

Geray, H. ve Aydoğan, A. (2010). Yeni İletişim Teknolojileri ve Etik. Televizyon Haberciliğinde Etik. B. Çaplı ve H. Tuncel (der.) içinde. Ankara: Fersa Matbaacılık.

Gökçe, O. (2006). İçerik Analizi. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Hangi Site Ne Kadar Tıklanıyor? – Aralık Ayı Gemius Verileri, (t.y.). Erişim: 09 Kasım 2014, http://www.connectedvivaki.com/hangi-site-ne-kadar-tiklaniyor-aralik-ayi-gemius- verileri/; www.doganholding.com.tr

Herman, E. S. ve Chomsky, N. (2012). Rızamın Üretimi: Kitle İletişim Araçlarının Ekonomi Politiği. BGST yayınları.

Hürriyet (14 Ekim 2014). Erişim: 14 Ekim, 2014.http://www.radikal.com.tr/hayat/tamer_ karadagli_taburcu_oldu-1218793

İlknokta (t.y.). Erişim: 28 Ekim 2014, http://www.ilknokta.com/suleyman-guden/siram-geldi.htm

İnternet Reklamları Çeşitleri ve Özellikleri (2013) http://digitalpazarlama. blogspot.Com . tr/2013/01/internet-reklamlar-cesitleri-ve.html

Jian, L. ve Usher, N. (2013). Funded Journalism. Journal of Computer. Mediated Communicatio, 19(2), 155-170.

Jo, S. (2011). Advertising as Payment: Information Transactions in the South Korean Newspaper Market. Public Relations Review. 37(4):399-404.

Karlıdağ, S. (2013) Ekonomi Politik Açıdan Kişisel Verilerin Korunması. Amme İdaresi Dergisi, 46 (1), 129-154.

Kaya, R. (2009). İktidar Yumağı. Ankara:İmge Kitabevi.

McChesney, R. (1997). Corporate Media and the Thread to Democracy. New York: Seven Stories Press.

McManus, J. (1995). A Market-Based Model of News Production, Communication Theory. Nov. 301-338.

Milliyet Emlak, SEO Ve SEM Ajansını Seçti, (2014). Erişim: 22 Ekim 2014, http://www. dijitalajanslar.com/milliyet-emlak-seo-ve-sem-ajansini-secti/

Milliyet yeni PR ajansını belirledi (2014). Erişim: 30 Ekim 2014, http://www.mediacatonline. com/milliyetin-yeni-pr-ajansini-belirledi/

Milliyet, (09 Kasım 2014). Erişim: 9 Kasım 2014, http://www.milliyet.com.tr/nicolas-wild- istanbul-da--kitap-1966478/

Picard, R. G. (2002). US Newspaper and Revenue Shows Cocsistent Growth. Newspaper Research Journa, 23(4), 21-33

Picard, R. G. (2008). Shifts in Newspaper Advertising Expenditures and Their Implications for the Future of Newspapers. Journalism Studies, 9(5), 704-716.

Premium performans pazarlaması platformunuz (t.y.). Erişim: 11 Kasım 2014, ww.ligatus.com. tr/tr/ligatus-hakkinda/-350irket-profili/

Radikal’i öldüren dijital değil kötü gazetecilik , (2014). Erişim: 7 Kasım, 2014.http://www. ulkehaber.com/medya/radikali-olduren-dijital-degil-kotu-gazetecilik-45212.html

Redbazaar, (t.y). Erişim: 26 Ekim 2014, http://www.redbazaar.net/

Reklam önizleme, (t.y.). Erişim: 11 Kasım 2014, http://v3.adhood.com/index.php?lang=tr

Siles, I. ve Boczkowski, P. J. (2012). Making Sense of the Newspaper Crises: a Critical Assesment of Existing Research and An Agenda for Future Work. New Media & Society, 14(8), 1375-1394.

Smythe, D. W. (1977). Communications: Blindspot of Western Marxism, Canadian Journal of Political and Social Theory, 1(3), 1-27.

Stole, I. L. (2014). Persistent Pursuit of Personal Information: A Historical Perspective on Digital Advertising Strategies. Critical Studies in Media Communication. 31(2):129-133.

Sylvie, G. (2008). Developing an Online Newspaper Business Model:Long Dinstance Meets the Long Tail. https://online.journalism.utexas.edu/2008/papers/Sylvie.pdf Erişim: 23 Ağustos 2014.

Taraf, (t.y.). Erişim: 06 Kasım 2014, http://tr.wikipedia.org/wiki/Taraf_(gazete)#cite_note-21

Thurman, N. ve Myllylahti, M. (2009). Taking the paper out of news: a case study of Taloussanomat, Europe’s first online – only newspaper. Journalism Studies, 10(5), 691-708.

Türkiye’nin en çok okunan haber siteleri: sol Portal okur sayısını arttırıyor (t.y.). Erişim: 05 Ekim 2014, http://haber.sol.org.tr/medya/turkiyenin-en-cok-okunan-haber-siteleri- sol-portal-okur-sayisini-arttiriyor-haberi-75069

Türkmen, Arda (22 Ekim 2014), Bu sabahların bir anlamı olmalı. Erişim: 22 Ekim 2014, www. hurriyet.com.tr/kelebek/gurme/27408246.asp

Uzun, R. (2009). İletişim Etiği. Ankara:Dipnot Yayınları

Van der Haak, Bregtje; Parks, Michael ve Castells, Manuel (2012). The Future of Journalism: Networked Journalism. International Journal of Communication, 6, 2923-2938.

Vatan, (2014). Erişim: 26 Ekim 2014, www.gazetevatan.om/twitpic-i-satin-aldi-690905- teknoloji/

Yeşiltepe, A. (2012). Yeni Medyanın İş Modelleri. http://dijitalmedyaokulu. wordpress. Com/ 2012/12/25/456/, Erişim: 11 Eylül 2014.