MARKA KİMLİK ÖĞESİ OLARAK LOGOLARIN MARKA İLETİŞİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: “GOOGLE DOODLES” ÖRNEĞİ

Kamile ELMASOĞLU
1.518 219

Öz


Bu çalışmada, bir markanın rakip markalar arasında bilinirliğini ve hatırlanırlığını arttıran, grafik ve matbaa unsurlarının karışımından oluşan bir marka kimlik öğesi olarak logoların marka iletişimi noktasında etkin olup olmadığı incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ilk olarak marka iletişimi kavramına ve önemine değinilmiştir. Ardından marka kimliği kavramı, bir marka kimlik öğesi olarak logolar ve logoların marka iletişimindeki rolü tartışılmıştır. Çalışmanın son bölümünde, bir arama motoru markası olan Google’ın özel günler için tasarladığı doodle adı verilen özel tasarım logoları içerik analizi dâhilinde ele alınmış ve marka iletişimi açısından incelenmiştir. Belirlenen konu başlıklarına yönelik ortaya konulan doodle temalarına yer verilmiştir. Buna göre, doodlerin Google ana sayfasını canlandırmak, renklendirmek ve dikkat çekmek açısından, marka iletişimi noktasında önemli bir rol üstlendiği görülmektedir.  Bununla birlikte, markanın hedef kitlenin hayatında özel bir yeri olan kişileri, olayları ve günleri konu alan hatırlatıcı ve bilgilendirici logolar tasarladığı görülmektedir. Çalışma kapsamında Türkiye’de yayınlanan konuyla ilgili doodle örneklerine yer verilmiştir.


Anahtar kelimeler


Reklamcılık ve Tanıtım

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17680/akademia.97733