ÇÖP SAHASI ANLAŞMAZLIĞINA BİR ÇÖZÜM OLARAK OYDAŞMAYA YÖNELİK HALKLA İLİŞKİLER

Fuat USTAKARA
1.077 132

Öz


Çöp sahalarının konumlandırılması genellikle olası çöp sahası şantiyelerinin hemen civarında yaşayan bölge sakinlerinin onaylamayışıyla karşılaşır ve açık protestoları sıklıkla harekete geçirir. Avusturya’da da, kamunun kendi çıkarlarını koruma hazırlığı artış göstermiştir, böylece bu türden anlaşmazlıklardan daha fazla kaçınılamamaktadır. Bu gerçek gelecekte çöp sahası yöneticileri arasında, böyle olaylarda nasıl tepki gösterileceğine ve bu yüzden hassaslaştırılmış bir kamuyla nasıl ilgilenilebileceğine ilişkin sorguya neden olur. İletişimin görüş açısından görülen şey, çöp sahası yöneticileri halkla ilişkilere dikkatini daha çok vermesi gerektiğidir.

 

Viyana Üniversitesi’ndeki bir araştırma projesi kapsamında, çöp sahası yöneticileri ile bu yöneticilerin faaliyetlerinden derhal etkilenen yöre sakinleri arasında bir oydaşmayı desteklemesi amaçlanan bir halkla ilişkiler modeli geliştirdik. Sonuçlar “oydaşmaya-yönelik halkla ilişkiler” adlı yaklaşımın esasen doğru olduğunu kanıtlamaktadır. Yani, topluluklardaki araştırmamıza bağlı olarak, bu insanlar, model ile sağlanan anlamanın düzeylerinde çöp sahası yöneticisiyle enine boyuna anlaşılmasıyla, tesis edilen bir çöp sahası şantiyesini göze alabilmekteydiler.    


Anahtar kelimeler


Halkla İlişkiler, Oydaşmaya Yönelik Halkla İlişkiler, Kuram

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17680/akademia.74107