MİZAH TARZLARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ: BÜRO ÇALIŞANLARI ÜZERINE BIR İNCELEME

Veysel ÇAKMAK, Ümmügül BAŞ
1.215 147

Öz


Mizah, komiklik, eğlenme, komik olma aynı zamanda farklı açıdan eleştirme aracı olarak kullanılan bir davranış şekli olarak bilinmektedir. Katılımcı mizah, kendini geliştirici mizah, saldırgan mizah ve kendini yıkıcı mizah olarak dört farklı çeşidi bulunmaktadır. Problem çözme ise kişilerin çevresindeki problemlerin farkına varması ile başlayan ve çözüm bulununcaya kadar devam eden bir süreçtir. Bu süreçte kişi yaşantısındaki engelleri ortadan kaldırarak mesleki ve kişisel yaşamında amacına ulaşmaya çalışır. Problem çözme süreci uygun metotla, esnek ve etkili bir şekilde yapılmalıdır. Önemli olan problemlerden kaçmayı değil de onlarla mücadele etmeyi ve yeni çözümler bulmayı hedeflemektir.

 

            Yapılan araştırmada, kamu ve özel sektörde çalışan ofis personelinin demografik özellikleri bakımından mizah tarzları ile problem çözme becerileri algılarında her hangi bir farklılığın olabilirliği araştırılmıştır. Çalışmada daha öncesinden hazırlanmış ve ölçeklendirilmiş mizah tarzları ve problem çözme becerileri ölçekleri kullanılmıştır. Araştırma tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak kamu ve özel sektörde çalışan büro personellerinden veriler alınmış ve analiz edilmiştir. Analiz sonucunda büro personellerinin mizah tarzları ve problem çözme becerileri algılarının demografik özelliklere göre farklılaştığı sonucuna varılmıştır. 


Anahtar kelimeler


Mizah, mizah tarzları, problem çözme, büro çalışanları

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17680/akademia.42149