KAMU KURUMLARININ HAKLA İLİŞKİLER BÖLÜMLERİNDE ÖRGÜTLENME SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yener Lütfü MERT
1.297 207

Öz


Bu makale, Türk kamu yönetiminde halkla ilişkiler bölümlerinin örgütlenmesinde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini ele almaktadır. Bu amaçla öncelikle halkla ilişkiler bölümlerinin kamu yönetimi kapsamında tarihsel açıdan örgütlenme süreci ele alındıktan sonra, çağdaş gelişmeler de dikkate alınarak bölümlerde yaşanan örgütlenme sorunları tartışılmaktadır. Bu bağlamda, bölümlerin yönetime yakın olma gerekliliği, halkla ilişkilerin yönetici iletişimine dönüşmesi, etkinliğin çoğu zaman farklı birimler tarafından yerine getirilmesi, basını önceleyen bir anlayışın egemen olması gibi konuların yanı sıra son yıllarda hızla gelişen teknolojiyle birlikte alana giren yeni medya ve çağrı merkezleri gibi uygulamalar da değerlendirilmektedir. Ortaya konulan önerilerle bütüncül bir uygulama alanı sağlanarak etkin bir kamusal halkla ilişkiler sürecinin oluşturulması hedeflenmektedir.


Anahtar kelimeler


kamu yönetiminde halkla ilişkiler, halkla ilişkiler bölümleri, basın ve halkla ilişkiler müşavirliği, basınla ilişkiler, halkla ilişkiler.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17680/akademia.09655