HABERMAS VE BOURDIEU’NÜN TEMEL KAVRAMLARI ÜZERİNDEN HALKLA İLİŞKİLERİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Sırma Oya TEKVAR
1.234 778

Öz


Son dönemlerde yapılan pek çok araştırma, inceleme ve üretilen yeni halkla ilişkiler
modelleri temelde iki yönlü simetrik halkla ilişkilere vurgu yapılarak diyalog ve etkileşim
kavramlarına dayandırılmaktadır. Hem akademik alanda hem uygulamada halkla ilişkiler uzunca
süre tek yönlü ve tek yanlı, mekaniksel, monoloğa dayalı olarak yorumlanmıştır. Ancak artık
halkla ilişkiler alanının daha kültürel bir bağlamda yorumlanarak dengelenmesi ihtiyacı ortaya
çıkmaktadır. Bu çalışmada Habermas ve Bourdieu’den yola çıkarak geliştirilen yeni halkla
ilişkiler modelleri incelenmiş ve bir araya getirilmiştir. Bunun için Habermas’ın iletişimsel
eylem kuramındaki anlama yaklaşımına ve kamusal alan kavramına değinilmiş, Bourdieu’nün
de geliştirmiş olduğu farklı sermayeler yaklaşımı ve alan kuramı üzerinde durulmuştur.


Anahtar kelimeler


Bourdieu; Habermas; kemmel halkla ilişkiler

Tam metin:

PDF