SAKİNDİ ORANIN ŞAFAKLARI, SCHİNDLER’İN LİSTESİ ve PİYANİST FİLMLERİ BAĞLAMINDA KADIN TEMSİLİ ve MİLİTARİZM

Rengin OZAN, Begüm NEGİZ
1.173 330

Öz


A

Bu makale, ortak savaş temalarına sahip olmaları nedeniyle seçilen; A zori zdes tikhie / The
Dawns Here Are Quiet (Sakindi Oranın Şafakları, Stanislav Rostotski, 1972), Schindler’s List
(Schindler’in Listesi, Steven Spielberg, 1993) ve The Pianist (Piyanist, Roman Polanski, 2002)
filmlerindeki kadın karakterleri feminizm kuramı çerçevesinde çözümlemeyi hedeflemektedir. Bu
bağlamda militarizm ve milliyetçilik kavramları etrafında kadın karakterlerin savaş esnasındaki
konumları ve kadın emeğinin nasıl yeniden-üretildiği sorunsallaştırılmaktadır. Makale, incelenen
savaş filmlerindeki kadın karakterlerin, toplumsal cinsiyet (gender) içerisindeki konumlarına;
Nira Yuval-Davis’in kadınların etnik ve ulusal sürece katılımını ortaya koyduğu dört ana başlıktan
üçü temel alınarak, onların militarizasyon sürecine aktif ve/veya pasif olarak dâhil olmalarına
odaklanmaktadır. Yuval-Davis’in Cinsiyet ve Millet kitabındaki; biyolojik üretici, kültür aktarıcısı,
ordu ve savaşa katılım başlıkları ile kadınların savaştaki erkek egemenliğine karşı konumlarına ve
kadın emeğinin yeniden üretilmesine vurgu yapmaktadır.
Erkeklerin askerlik ve savaşla bağdaştırılmasından yola çıkılarak, savaş filmlerindeki
kadın karakterlerin nasıl temsil edildiği sorusunun yanıtı, bu çalışma kapsamında aranmaktadır.
Örneklem olarak seçilen filmlerdeki kadın karakterlerin, savaş esnasında insan olarak var olma
çabalarına karşın, erkek egemenliği karşısında bir kabulleniş gösterdikleri görülmektedir.


Anahtar kelimeler


Radyo, Televizyon, Sinema; Militarizm; Feminizm; Toplumsal Cinsiyet; Savaş; Kadın Emeği

Tam metin:

PDF