2015 HAZİRAN VE KASIM SEÇİMLERİNDE SİYASAL EĞİLİM: YENİ BİR KAMUOYU ÖLÇÜMLEME ARACI OLARAK TWİTTER

Huriye TOKER, Sabri ERDEM, Pınar ÖZŞARLAK
1.341 591

Öz


Günümüzde yeni neslin, düşünce ve fikirlerini ifade etme, siyasal alanda görüşlerini beyan
etme, çevresindekileri politik hareketlere teşvik etme, seçilmiş siyasi liderleri sosyal medya üzerinden
takip etme konularında inisiyatif alabildiğine ilişkin bulgular elde edilmektedir. Bu kapsamda
2015 Haziran seçimlerine ilişkin 1011 Twitter kullanıcısının mesajları incelenerek siyasal eğilimi
belirlenmeye çalışılmış ve seçilen örneklem üzerinden 364 kullanıcın Twitter mesajları 2015 Kasım
seçimleri çerçevesinde tekrar analiz edilerek siyasal eğilimdeki değişiklikler ortaya konmuştur.
Her ne kadar ülkemizde var olan genelde sosyal medya bu çalışma kapsamında Twitter kullanım
oranı ve kitlesi seçmen kitlesi ile birebir örtüşmediği bulgusu söz konusuysa da, bilimsel araştırma
çabalarının bu alanda yaygınlaşması adına kullanıcıların Twitter hesaplarındaki siyasal eğilimi tespit
edilmesi gelecek adına önemli bir adım olarak görülmektedir. Bu bağlamda 2015 Haziran seçimi
çerçevesinde örneklemin % 68.2’sinin politik eğiliminin saptandığı görülmüştür ki bu veri Türkiye’de
11.6 milyon kullanıcısı olan sosyal medya mecrası Twitter’ın gelecekte kamuoyu yoklamaları ve
politik eğilim saptamaları için alternatif bir kaynak olabileceğine ilişkin umut vadetmektedir. 2015
Kasım seçimlerinde aynı 1011 Twitter kullanıcısının 364’üne uygulanan analiz aracılığıyla ise son
seçim döneminde siyasal eğilimde saptanan oynaklığın seçmenin bir kısmını Twitter üzerinden
politik söylemde bulunmamaya, diğer kısmını ise daha aktif ve keskin politik tutum geliştirmeye
ittiği görülmüştür.


Anahtar kelimeler


Siyasal iletişim

Tam metin:

PDF