İKİ YÖNLÜ SİMETRİK MODEL BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTELERİN FACEBOOK KULLANIM ANALİZİ

Yusuf Bahadır DOĞRU, Sema DOĞRU
1.225 223

Öz


2004 yılında üiversite içi bir ağ olarak kurulan ve ismini üniversitelerin bir tanıtım
formu olan ‘paper facebooks’ dan alan Facebook, günümüzde önemli bir sosyal medya
platformu olarak varlığını sürdürmektedir. Gelişen teknoloji ve iletişim çağında yüksek
düzeyde eğitim yapan üniversiteler de bu çağa ayak uydurarak yeni iletişim teknolojilerini
benimsemektedirler. İletim sürecinden iletişim sürecine geçiş ise, her kurum özelinde farklılıklar
ortaya çıkarmaktadır. James Grunig’in dört aşamalı iletişim modelinden biri olan iki yönlü
simetrik model bağlamında ele alınan bu süreç; üniversitelerin sosyal medya platformlarından
Facebook’u kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de
yer alan 181 üniversitenin resmi web sayfalarında yer alan Facebook bağlantı linkleri dikkate
alınarak, Facebook’ u bir iletişim aracı olarak kullanan ve en çok beğeniye sahip iki devlet ve
bir vakıf üniversitesi olmak üzere toplam üç üniversite belirlenmiştir. Belirlenen üniversitelerin
Facebook sayfaları içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu çalışmada da genel olarak iletiler ve
iletilere yapılan yorumların incelenmesinden elde edilen bilgilere göre, sözü edilen üniversiteler,
hedef kitlesinin öneri ve görüşlerini dikkate almakta, paylaşımlarını bu noktada şekillendirerek
paylaşım yapmaktadır.


Anahtar kelimeler


İletişim; İki Yönlü Simetrik Model; Üniversite; Sosyal Medya; Facebook

Tam metin:

PDF