ŞEHİRLERİN MARKALAŞMASI SÜRECİNDE MARKA KONUMLANDIRMASININ ROLÜ: SEFERİHİSAR CITTASLOW ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ebru GÖKALİLER
1.457 421

Öz


Günümüzde marka şehir yaratma kavramı her geçen gün önemini arttırmaktadır. Şehirler
sadece turist çekme amacıyla değil, yerel halkın refahı, ekonomik kalkınma gibi sebeplerle de
markalaşma çalışmalarını stratejik kararlar çerçevesinde sürdürmektedir. Bu bağlamda İzmir
iline bağlı Seferihisar Belediyesi de hem yerel halkın refahı hem yerel üretimin gelişmesi
ve sürdürülmesi amacıyla Cittaslow (Sakin Şehir) hareketinin bir parçası olmuş ve marka
konumlandırmasını bu eksende oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı Seferihisar’ın bu yöndeki
marka konumlandırmasına yönelik stratejik çabalarının irdelenmesidir. Bu kapsamda hem
Seferihisar Belediyesi yönetiminde görev alan yetkili kişiyle ile hem de yerel halk ve yerli
turistlerle derinlemesine mülakat yöntemi ile görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen verilere göre
Seferihisar markasının Cittaslow felsefesine uygun olarak konumlandırıldığı belirlenmiştir.
Yerel halkın gerek ekonomik gerek sosyal alanda Seferihisar’daki değişimlere olumlu olarak
baktıkları saptanmıştır. Yerli turist algısı ise hedeflendiği gibi huzurlu ve dingin ama kendi
kendine yeten bir şehir algısıyla eşleşmektedir.


Anahtar kelimeler


İletişim, marka iletişim, marka şehir, marka konumlandırma

Tam metin:

PDF