SİYASAL KATILIM DÜZEYİ VE SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA ARAÇLARINA YÖNELİK GÜVEN ÖLÇÜMÜ: KOCAELİ İLİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Neslihan YOLÇU
1.720 344

Öz


Bu makale, Kocaeli’nin Yahya Kaptan ve Fatih mahallelerinde yaşayan bireylerin siyasal
toplumsallaşma araçlarına yönelik duydukları güven düzeyi ile siyasal katılım tür ve düzeylerini
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma konusu; siyasal katılım tür ve düzeylerinde
belirleyici unsurlardan biri olan “güven” kavramı çerçevesinden sınırlandırılmaktadır.
İnsanların içinde bulunduğu topluma ve siyasal toplumsallaşma araçlarına duydukları güven
doğrultusunda siyasal katılım düzeylerinin düşük veya yüksek oranda gerçekleştiği; farklı sosyo
demografik özelliklerin farklı siyasal ilgi ve katılım düzeyine neden olduğu varsayılmaktadır.
Bu varsayımlar doğrultusunda güven düzeyi ile siyasal katılım düzeyi arasındaki ilişki tespit
edilmeye çalışılmakta; mahallere göre siyasal ilgi ve katılım düzeyleri arasındaki benzerlik ve
farklılıklarla ortaya koyulmaktadır. Araştırma doğrultusunda 356 kişiye yüz yüze anket formu
uygulanarak sorular yöneltilmiştir.


Anahtar kelimeler


Siyasal İletişim; Siyasal Katılım; Siyasal toplumsallaşma; Güven; Sosyal Medya; Yeni Medya

Tam metin:

PDF