ŞİDDET, DEMOKRASİ VE TERÖR BAĞLAMINDA ANA AKIM MEDYANIN ANALİZİ: 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Gizem MELEK, Huriye TOKER
2.246 397

Öz


Son 60 yılda iki askeri darbe, iki kez muhtıra ile hükümetin istifaya zorlanması ve iki
de başarısız darbe girişimi gören Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz 2016’da yeni bir darbe
girişimiyle daha karşı karşıya kalmıştır. Bastırılan bu darbe girişimi medyada çok yoğun bir
şekilde haberleştirilmiş, kısa süre içinde yüzlerce haber ana akım medyada yer bulmuştur. Bu
gerçeklikten yola çıkan çalışmada, ideolojik eğilimleri ve seslendiği okuyucu kitlesi farklılaşan
dört ana akım medya kuruluşunun web sitelerinde yer alan haberler incelenmiştir. Alexa
verilerine göre darbe girişimine ilişkin ilk üç günü kapsayan 15 ile 17 Temmuz 2016 tarihleri
arasında Türkiye’de en çok tıklanan ana akım gazete web sitelerinden olan Hürriyet, Milliyet,
Cumhuriyet ve Sabah kuruluşları çalışmaya dâhil edilmiş ve üç günde bu haber kuruluşlarından
toplam 760 haber toplanmıştır. Elde edilen haberler içerik analizi yöntemiyle incelenmiş haber
tema ve aktörlerine ilişkin bulgular tartışılmıştır.Sonuçlar medyanın darbe girişimini şiddet,
demokrasi ve terör üçgeninde ön plana çıkardığını göstermiştir. Yine medyanın kırılgan
dönemlerde siyasi ve bürokratik kaynaklara mikrofonu uzatırken, sivil toplumu ve uzmanları
görmezden geldiği de saptanmıştır.


Anahtar kelimeler


15 Temmuz; askeri darbe; darbe girişimi; medya analizi; içerik analizi; şiddet; demokrasi; terör

Tam metin:

PDF