HABER TWEETLERİ ÜZERİNDEN KULLANICI ETKİLEŞİMİNİN ANALİZİ

Duygu Dumanlı KÜRKÇÜ
1.132 228

Öz


Yeni medyanın en önemli özelliklerinden birisi, iletişim sürecinde bireylerin birbirleriyle
etkileşimine olanak tanımasıdır. Genel bir tanımlamayla etkileşim kavramı bireylerin karşılıklı
olarak ileti alış verişinde bulunmaları durumudur. Etkileşim özelliği sayesinde bireyler, medya
mesajlarına kişisel yorumlarını ekleyerek onları yeniden üretebilmekte ya da söz konusu
medya mesajlarını paylaşarak (retweet ederek) yeniden dolaşıma sokabilmektedirler. Bu
araştırmada haber ajansları ve gazetelerden gelen iletilerin etkileşim düzeylerini belirlemek
amaçlanmıştır. Bu amaçla 1 Mayıs - 31 Temmuz 2016 tarihleri arasında Doğan Haber Ajansı
(DHA), Anadolu Ajansı (AA), Sabah Gazetesi, Sözcü Gazetesi ve Hürriyet Gazetesinin resmi
Twitter hesaplarından gönderilen toplam 81.174 tweet kaydedilmiştir. Kullanıcıların etkileşim
düzeyini belirlemek için kaydedilen tweetlerin, retweet edilme ve beğeni sayıları üzerinden
analiz gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizde haber tweetlerinin 48 saat içindeki etkileşim
oranları, günün belli zaman dilimlerinde gönderilen tweetlerin kullanıcılar tarafından ne kadar
retweet edildiği ve beğenildiği, retweet ve beğeni sayılarının


Anahtar kelimeler


Etkileşim; Twitter; Haber Ajansları; Gazeteler

Tam metin:

PDF