AKTİVİST HALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA WWF DÜNYA SAATİ KAMPANYA ÖRNEĞİ

Gaye Aslı SANCAR
1.161 187

Öz


Eskiden geleneksel yollarla iletişimi yürüten halkla ilişkiler uzmanları gelişen iletişim
teknolojileriyle günümüzde sosyal medya ve diğer araçları kullanarak iletişim süreçlerini
yönetmektedirler. Yeni teknolojilere erişimin kolaylaşmasıyla halkla ilişkiler faaliyetleri birçok
farklı grup tarafından uygulanabilir hale gelmiştir. Bu doğrultuda aktivist gruplar da bu yeni
teknolojilerin dâhil olduğu halkla ilişkiler stratejilerini kullanmaktadırlar. Halkla ilişkilerin
aktivizm amaçlı kullanılması olarak tanımlanan aktivist halkla ilişkiler kavramı genelinde
kar amacı gütmeyen sosyal bir faydayı gözetmektedir. Çalışmada aktivizm, ve aktivist halkla
ilişkiler kavramları ele alınarak aktivist halkla ilişkiler stratejileri ve sanal ortamda aktivist
halkla ilişkiler gibi konulara yönelik niteliksel bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmanın
devamında tüm bu kavramların uygulamada nasıl hayat bulduğunu görmek için World Wildlife
Foundation (Doğal Hayatı Koruma Vakfı / WWF) Dünya Saati örneği üzerinden aktivist halkla
ilişkiler stratejilerinin nasıl ele alındığı incelenmiştir. Çalışmanın amacı aktivist halkla ilişkiler
kavramının ne olduğu ve uygulamada nasıl kullanıldığı sorusunu cevaplamaktır. Çalışmada
öncelikle aktivist halkla ilişkiler kavramına literatür taraması yöntemi ile niteliksel bir açıklama
getirilmiş daha sonra WWF Dünya Saati kampanya örneği analiz edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Halkla ilişkiler, aktivist halkla ilişkiler, aktivizm

Tam metin:

PDF