FELSEFENİN KÜLKEDİSİ, MEDYANIN PRENSESİ: GÜNDELİK HAYAT

Seyran Başak ÖCAL
1.453 419

Öz


Evreni sistemli biçimde anlamaya yönelik Antik uyanış felsefe ile başlar; bu, içinde ev
hayatının sakinleri olan köleler, kadınlar ve yabancıları barındıran ve yaşamsal zorunlulukların
alanı olan gündelik hayatın dışlanması üzerine inşa edilmiş, seçkinci bir başlangıçtır. Bilimsel
düşüncenin, mantığın ve eleştirel aklın yurdu; renkli, eğlenceli, diğer yandan da acı ve zulüm dolu
özel hayatı ifade eden gündelik hayat değil; toplumu, ortak iyiyi ve görünür olmayı ifade eden
kamusal alan olarak, Polis’tir. Bu dışlanmış hayatın bugün egemen hale gelmesi, külkedisinin
prensese dönüşmesi gibi masalsı bir değişim olarak görülebilir. Gündelik hayatın on dokuzuncu
yüzyılın sonlarından itibaren ağır ama emin adımlarla yükselişi sırasında, kendisine “image
maker”lık yapan en önemli güç, medya olmuştur.
Makalede, medyanın gündelik hayatı nasıl inşa ettiği, çalışma olgusu ve popüler kültür
bağlamında ele alınacaktır. Özel ve kamusal alanlar arasındaki antik ayrımın, medya tarafından
gündelik hayat lehine ortadan kaldırılışı tartışılacaktır. Bir kitle kültürü eleştirisi biçimde
okunabilecek olan makalede, bilgelik sevgisi idealinin, medya aracılığıyla gelip-geçici bilgiler
alanına dönüşümünün, izi sürülmeye çalışılacaktır.


Anahtar kelimeler


İletişim Bilimleri

Tam metin:

PDF