AKSARAY SOSYAL BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN AİLE İÇİNDEKİ İLETİŞİM KALIPLARI’NIN İNCELENMESİ

Veysel ÇAKMAK, Murat KOÇYİĞİT
1.148 376

Öz


Aile kurumu, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılandığı ve gelişimlerinin sağlandığı bir
kurumdur. Bu ortam bireyler arası karşılıklı anlayış, paylaşım ve yardımlaşmayı gerektiren aile
içi iletişim ile gerçekleşmektedir. Bu iletişim esnasında, toplumun farklı alanlarında olduğu
gibi, aile ortamında da iletişimin belirli kalıpları mevcuttur. Bunlar temelde düşük ve yüksek
seviyelere/boyutlarına göre ilgisiz-serbest bırakan, çoğulcu, korumacı ve uzlaşmacı olarak dört
kategoriden oluşmaktadır. Aile üyelerinin bu iletişim kalıplarını öğrenmesi onlar için büyük
önem arz etmektedir. Bu araştırmada Aksaray Üniversitesi Aksaray Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu Öğrencileri’nin aile iletişim kalıplarının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Yapılan analizler sonucunda Aksaray Üniversitesi Aksaray Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu Öğrencileri’nin % 44,87 oranında çoğulcu aile yapısına sahip olduğu, ayrıca
kadınların diyalog yönelimli iletişimlerinin erkeklere göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Öğrencilerin kendi ailelerinin iletişim kalıplarının farkına varması, aile içerisinde
çatışmayı azaltıp uzlaşmayı artıracağı düşünülmektedir. Bu farkındalık da aile de sağlıklı bir
iletişim ortamının oluşmasına katkı sağlayacaktır.


Anahtar kelimeler


Kişilerarası iletişim, aile iletişim kalıpları, aile, uyum, diyalog

Tam metin:

PDF