Cilt 1, Sayı 2 (2009)

Temmuz

İçindekiler

Türkçe Makaleler

İNTERNET GAZETECİLİĞİNİN KAMUOYU OLUŞUMUNA ETKİSİ PDF
Ali KORKMAZ
YEREL MEDYA SORUNSALLARI VE SEKTÖR ÇALIŞANLARININ SORUNLARA BAKIŞLARI “ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ” PDF
İhsan KURTBAŞ, Adem DOĞAN, Göksel GÖKER
KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİNDE YAZLI BASININ HABER BAŞLIKLARI: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ PDF
Nural İmik TANRIYILDIZI
KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ KAPSAMINDA PERSONEL YETKİLENDİRME YAKLAŞIMI (EMPOWERMENT) PDF
Derya TELLAN
ÜLKE MENŞEİ VE ÜRETİM MENŞEİ BİLGİSİNİN KALİTE ALGILAMALARINDAKİ ROLÜ PDF
Vesile ÇAKIR
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDA YARATILAN MİTLERDE KORKU KULLANIMININ AMAÇ VE SONUÇLARI REKLÂMLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Deniz AKIN
ANLATI VE BİÇİM İLİŞKİSİNE NEOFORMALİST BİR YAKLAŞIM: YAZI-TURA ÖRNEĞİ PDF
Yusuf Gürhan TOPÇU
EĞİTİM DÜZEYİ VE MEDYA KULLANIM TERCİHLERİ İLİŞKİSİ: ESKİŞEHİR İZLERKİTLESİ ÜZERİNE BİR ANKET ÇALIŞMASI PDF
Özgül BİRSEN
IŞIK VE AYDINLATMA: IŞIĞIN TELEVİZYON ve SİNEMADA İŞLEVSEL KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME PDF
Fatih BAYRAM
YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLAR PERSPEKTİFİNDE KOCAELİ MEDYASI VE SORUNLARI* PDF
Deniz Elif YAVALAR
ALMANYA'DA TÜRK KÖKENLİ GENÇLER VE ŞİDDET SORUNU PDF
Emine Uçar İLBUĞA


ISSN: 1308-3198