Cilt 4, Sayı 2 (2015)

Temmuz

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir Akademia 4/2 Tam Sayı PDF

İçindekiler

Sunulmuş Bildiriler

CORPORATE REPUTATION MANAGEMENT AND SOCIAL MEDIA: AN ANALYSIS ON FACEBOOK ACCOUNTS OF THE MOST VALUABLE 5 BRANDS IN TURKEY PDF (English)
Hüseyin ALTUNBAŞ, Ersin DİKER

Tez Özetleri

ORGANIZATIONAL CHANGE AND COMMUNICATION STRATEGIES PDF (English)
Yusuf YÜKSEL

Türkçe Makaleler

TÜRK SİNEMASINDA KIBRIS TEMALI FİLMLERDE ÖTEKİNİN TEMSİLİNDEKİ DÖNÜŞÜM PDF
Murat ŞAHİN
DİJİTAL GAZETELERİN EKONOMİ POLİTİĞİ PDF
Selda BULUT, Serpil KARLIDAĞ
KURUMSAL İMAJ ÖLÇÜMÜNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLE İLGİLİ BİR ÖRNEK UYGULAMA PDF
Özlem Akgüç ÇETİNKAYA
30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNDE GAZETELERDE YAYINLANAN SİYASAL REKLAMLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Burcu ZEYBEK
KORE SAVAŞI’NA KATILMA SÜRECİNDE BASIN YOLUYLA HALKIN ONAYINI ARTTIRMAK PDF
Esra İlkay Keloğlu İŞLER, Serdar ANALI
MAVİ YAKALI ÇALIŞANLARDA İLETİŞİM DOYUMU İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ESAKTİF TEKSTİL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Funda YALIM
OYDAŞMAYA-YÖNELİK HALKLA İLİŞKİLER: HALKLA İLİŞKİLERDE RASYONEL İLETİŞİM BAĞLAMINDA MÜZAKAREYE KURAMSAL BİR BAKIŞ PDF
Fuat USTAKARA


ISSN: 1308-3198