Cilt 5, Sayı 1 (2017)

Ocak

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir Akademia Tam Sayı Cilt:5 Say:1

İçindekiler

Türkçe Makaleler

AKTİVİST HALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA WWF DÜNYA SAATİ KAMPANYA ÖRNEĞİ PDF
Gaye Aslı SANCAR
ALGILANAN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Funda YALIM
SİYASAL KATILIM DÜZEYİ VE SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA ARAÇLARINA YÖNELİK GÜVEN ÖLÇÜMÜ: KOCAELİ İLİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA PDF
Neslihan YOLÇU
BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK SEÇİM BEYANNAMELERİ: 2000’Lİ YILLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Kazım Özkan ERTÜRK, Elif ŞEŞEN
HABERMAS VE BOURDIEU’NÜN TEMEL KAVRAMLARI ÜZERİNDEN HALKLA İLİŞKİLERİ YENİDEN DÜŞÜNMEK PDF
Sırma Oya TEKVAR
2015 HAZİRAN VE KASIM SEÇİMLERİNDE SİYASAL EĞİLİM: YENİ BİR KAMUOYU ÖLÇÜMLEME ARACI OLARAK TWİTTER PDF
Huriye TOKER, Sabri ERDEM, Pınar ÖZŞARLAK
AKSARAY SOSYAL BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN AİLE İÇİNDEKİ İLETİŞİM KALIPLARI’NIN İNCELENMESİ PDF
Veysel ÇAKMAK, Murat KOÇYİĞİT
POPÜLER ARAMALAR, POPÜLER KÜLTÜR VE KÜLTÜREL KÜRESELLEŞME PDF
Sibel Fügan VAROL, Neşe Kars TAYANÇ
İLETİŞİM ALANINDA İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ KULLANILARAK YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Ayşegül ÇİLİNGİR
KÜRESEL BİR TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK IŞİD’İN DİJİTAL DERGİ KULLANIMI: KONSTANTİNİYYE ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Emir TÜRKOĞLU
İNTERNET MEDYASI VE ŞİDDET: İNTERNETTE SUNULAN ŞİDDET HABERLERİNİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Meryem ALTINTAŞ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE DAİR GÜNCEL VERİLER IŞIĞINDA MEDYA OKURYAZARLIĞI PDF
Süleyman ÖZCAN
TÜRKİYE’DE YENİ MEDYA EĞİTİMİ ÜZERİNE NİCELİKSEL BİR BETİMLEME PDF
Mahmut AKGÜL, Mustafa AKDAĞ
FELSEFENİN KÜLKEDİSİ, MEDYANIN PRENSESİ: GÜNDELİK HAYAT PDF
Seyran Başak ÖCAL
SAKİNDİ ORANIN ŞAFAKLARI, SCHİNDLER’İN LİSTESİ ve PİYANİST FİLMLERİ BAĞLAMINDA KADIN TEMSİLİ ve MİLİTARİZM PDF
Rengin OZAN, Begüm NEGİZ
AMERİKAN UYGARLIĞI KURULUŞ MİTİNİN İNŞASI BAĞLAMINDA WESTERN FİLMLERİNDE CEZA VE ADALET ANLAYIŞI PDF
Dilan TÜYSÜZ
GILLES DELEUZE FELSEFESİNDE DÜŞÜNCENİN İMGE HALİ PDF
Özgür İPEK
TARİHSEL SÜREÇTE ÖLÜM ALGISI VE SİNEMADA ÖLÜM: “THE BUCKET LIST” FİLMİ ÖRNEĞİ PDF
Ali Emre BİLİS
ŞİDDET, DEMOKRASİ VE TERÖR BAĞLAMINDA ANA AKIM MEDYANIN ANALİZİ: 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ PDF
Gizem MELEK, Huriye TOKER

Sunulmuş Bildiriler

ŞEHİRLERİN MARKALAŞMASI SÜRECİNDE MARKA KONUMLANDIRMASININ ROLÜ: SEFERİHİSAR CITTASLOW ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Ebru GÖKALİLER
HABER TWEETLERİ ÜZERİNDEN KULLANICI ETKİLEŞİMİNİN ANALİZİ PDF
Duygu Dumanlı KÜRKÇÜ
İKİ YÖNLÜ SİMETRİK MODEL BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTELERİN FACEBOOK KULLANIM ANALİZİ PDF
Yusuf Bahadır DOĞRU, Sema DOĞRU

Tez Özetleri

KÜLTÜR, KOLEKTİF BİLİNÇDIŞI VE SEMBOLLER: MİYAZAKİ VE ‘RUHLARIN KAÇIŞI’ ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Bahar Muratoğlu PEHLİVAN
BASIN İŞLETMELERİNDE ÇEVRİMİÇİ GAZETECİLİK İLE İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ BECERİLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ PDF
Aysel ÇETİNKAYA
ANALYSIS OF VIOLENCE IN HEALTH NEWS: AN EXAMİNATİON ON NEWSPAPER REPORTS PDF (English)
Özlem DUĞAN


ISSN: 1308-3198