Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 4 (2012): Temmuz 12 HAZİRAN 2011 SEÇİMLERİNİN GAZETELERDE SUNUMU Öz   PDF
Levent Yaylagül, Cengiz ÇİÇEK
 
Cilt 4, Sayı 1 (2015): Ocak 1950’Lİ YILLARDA KAYSERİ’DE YAYINLANAN MİZAH GAZETELERİ VE BU GAZETELERİN YAZILARINDA SİYASİ-İDARİ VE EKONOMİK HAYAT Öz   PDF
Ebru DAVULCU
 
Cilt 3, Sayı 4 (2014): Temmuz 2008 VE 2012 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİN TÜRK YAZILI BASININDA SUNUMU Öz   PDF
Fatma NİSAN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak 2015 HAZİRAN VE KASIM SEÇİMLERİNDE SİYASAL EĞİLİM: YENİ BİR KAMUOYU ÖLÇÜMLEME ARACI OLARAK TWİTTER Öz   PDF
Huriye TOKER, Sabri ERDEM, Pınar ÖZŞARLAK
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Temmuz 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNDE GAZETELERDE YAYINLANAN SİYASAL REKLAMLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Burcu ZEYBEK
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Temmuz A CONTENT ANALYSIS OF TURKISH DOCTORAL DISSERTATIONS IN PUBLIC RELATIONS Öz   PDF (English)
Murat SEYFİ
 
Cilt 4, Sayı 1 (2015): Ocak A SENSITIVE AREA IN COMMUNICATION STUDIES: COUNTRY BRAND Öz   PDF (English)
Tuğçe BORAN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak AKSARAY SOSYAL BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN AİLE İÇİNDEKİ İLETİŞİM KALIPLARI’NIN İNCELENMESİ Öz   PDF
Veysel ÇAKMAK, Murat KOÇYİĞİT
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak AKTİVİST HALKLA İLİŞKİLER BAĞLAMINDA WWF DÜNYA SAATİ KAMPANYA ÖRNEĞİ Öz   PDF
Gaye Aslı SANCAR
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak ALGILANAN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Funda YALIM
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009): Temmuz ALMANYA'DA TÜRK KÖKENLİ GENÇLER VE ŞİDDET SORUNU Öz   PDF
Emine Uçar İLBUĞA
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak AMERİKAN UYGARLIĞI KURULUŞ MİTİNİN İNŞASI BAĞLAMINDA WESTERN FİLMLERİNDE CEZA VE ADALET ANLAYIŞI Öz   PDF
Dilan TÜYSÜZ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak ANALYSIS OF VIOLENCE IN HEALTH NEWS: AN EXAMİNATİON ON NEWSPAPER REPORTS Öz   PDF (English)
Özlem DUĞAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009): Temmuz ANLATI VE BİÇİM İLİŞKİSİNE NEOFORMALİST BİR YAKLAŞIM: YAZI-TURA ÖRNEĞİ Öz   PDF
Yusuf Gürhan TOPÇU
 
Cilt 3, Sayı 2 (2013): Temmuz AVATAR SON HAVA BÜKÜCÜ: ANİMASYON SERİLERİ VE YARATICILIK ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Övünç MERİÇ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009): Ocak AVRUPA BİRLİĞİ'NDE GÖRSEL İŞİTSEL POLİTİKALARIN KÜLTÜREL TEMELLERİNE BİR BAKIŞ Öz   PDF
Sedat ÖZEL
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak BASIN İŞLETMELERİNDE ÇEVRİMİÇİ GAZETECİLİK İLE İSTİHDAM VE İŞGÜCÜ BECERİLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ Öz   PDF
Aysel ÇETİNKAYA
 
Cilt 2, Sayı 2 (2011): Temmuz Basında Sosyal Sorumluluk Anlayışı Bağlamında Günümüz Türkiye'sindeki Özdenetim Uygulamaları Öz   PDF
İbrahim Sena ARVAS
 
Cilt 3, Sayı 2 (2013): Temmuz BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARINDA BİR TANIMA YÖNTEMİ OLARAK “MAVİ MASA” NIN KULLANIMI: ŞİŞLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Simge Kurban, Funda Yalım
 
Cilt 3, Sayı 3 (2014): Ocak BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMINDA ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLARIN MODELLENMESİ Öz   PDF
Emel DİKBAŞ TORUN
 
Cilt 3, Sayı 2 (2013): Temmuz BİR ESERİN MİMARİSİNİ GÖSTERGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIMLA Öz   PDF
Ahmet Gunes
 
Cilt 3, Sayı 3 (2014): Ocak BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KURUMSAL ETKİNLİKLER: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Berrin ÖZKANAL
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK SEÇİM BEYANNAMELERİ: 2000’Lİ YILLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Kazım Özkan ERTÜRK, Elif ŞEŞEN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2011): Ocak BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK TÜRK HALK MÜZİĞİ VE TÜRKÜLER Öz   PDF
Mehmet KINIK
 
Cilt 1, Sayı 3 (2010): Ocak BİRİNCİL HABER KAYNAKLARININ YEREL BASINDA SUNUMUNA DAİR BİR İNCELEME Öz   PDF
Haluk BİRSEN
 
Cilt 2, Sayı 4 (2012): Temmuz BIRTH PANGS OF TURKISH MAGAZINE PUBLISHING Öz   PDF
Belkıs Ulusoy Nalcıoğlu
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009): Ocak BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ ÜZERİNE TEORİK VE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
Ahmet TARHAN
 
Cilt 1, Sayı 4 (2010): Temmuz BÜYÜK ÖLÇEKLİ ETKİNLİK YÖNETİMİNDE E-PAZARLAMA ÇALIŞMALARI: İSTANBUL AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Ece İNAN, Candan ÖLÇER
 
Cilt 4, Sayı 1 (2015): Ocak ÇERÇEVELEME TEORİSİ VE TOPLUMSAL HAREKETLER Öz   PDF
Mehmet Salih GÜRAN, Hüseyin ÖZARSLAN
 
Cilt 1, Sayı 3 (2010): Ocak ÇOCUK DÜNYASINA ÖZGÜ BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK OYUNCAĞIN KÜLTÜR KAZANIMINDAKİ ROLÜ Öz   PDF
Kazım Özkan ÖZTÜRK, Özge UĞURLU
 
Cilt 3, Sayı 1 (2013): Ocak Communication Policies Reflection on Globalization Process and the Role of Advertisement in Integrated Communication Environment Öz   PDF
Abdullah ÖZKAN
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Temmuz ÇÖP SAHASI ANLAŞMAZLIĞINA BİR ÇÖZÜM OLARAK OYDAŞMAYA YÖNELİK HALKLA İLİŞKİLER Öz   PDF
Fuat USTAKARA
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Temmuz CORPORATE REPUTATION MANAGEMENT AND SOCIAL MEDIA: AN ANALYSIS ON FACEBOOK ACCOUNTS OF THE MOST VALUABLE 5 BRANDS IN TURKEY Öz   PDF (English)
Hüseyin ALTUNBAŞ, Ersin DİKER
 
Cilt 1, Sayı 4 (2010): Temmuz CUMHURİYET GAZETESİ'NİN DEMOKRAT PARTİ'NİN BASIN POLİTİKALARINA BAKIŞI : NADİR NADİ'NİN BAŞYAZILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Ayşe Elif Emre KAYA
 
Cilt 3, Sayı 1 (2013): Ocak DEĞİŞEN RADYOCULUK ANLAYIŞINI YENİDEN OKUMAK: KAYBEDENLER KULÜBÜ Öz   PDF
Emine Özlem Ataman
 
Cilt 3, Sayı 4 (2014): Temmuz DEĞİŞEN TELEVİZYON PLATFORMLARININ İZLEYİCİYE SUNDUĞU SEÇENEKLER Öz   PDF
Ayşegül AKAYDIN
 
Cilt 1, Sayı 3 (2010): Ocak DİJİTAL ÇAĞDA MEDYA OKURYAZARLIĞINI YENİDEN TANIMLAMAK Öz   PDF
Filiz YILDIZ, Renee HOBBS
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Temmuz DİJİTAL GAZETELERİN EKONOMİ POLİTİĞİ Öz   PDF
Selda BULUT, Serpil KARLIDAĞ
 
Cilt 4, Sayı 3 (2016): Ocak DUNNİNG-KRUGER SENDROMU VE KURUMSAL DIŞAVURUM Öz   PDF
Sezgin SAVAŞ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009): Temmuz EĞİTİM DÜZEYİ VE MEDYA KULLANIM TERCİHLERİ İLİŞKİSİ: ESKİŞEHİR İZLERKİTLESİ ÜZERİNE BİR ANKET ÇALIŞMASI Öz   PDF
Özgül BİRSEN
 
Cilt 1, Sayı 4 (2010): Temmuz ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ'NDE TÜRKİYE'DE MÜZİĞİN DÖNÜŞÜMÜ Öz   PDF
Nazlı USTA
 
Cilt 1, Sayı 3 (2010): Ocak FACTORS THAT AFFECT THE QUALITIES OF ENVIRONMENTAL JOURNALISTS Öz   PDF
Şule Yüksel ÖZTÜRK
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak FELSEFENİN KÜLKEDİSİ, MEDYANIN PRENSESİ: GÜNDELİK HAYAT Öz   PDF
Seyran Başak ÖCAL
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Temmuz FİLMLERLE DELİLİK: DELİ VE İKTİDAR İLİŞKİSİ Öz   PDF
Serdar ÖZTÜRK, Oya YILDIZ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009): Ocak FİRMALARDA BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ ÖNEMİ Öz   PDF
Ayhan ERDEM
 
Cilt 3, Sayı 1 (2013): Ocak FOTOĞRAF VE SİNEMADA KOMPOZİSYON: ALTIN ORAN VE FIBONACCI SPİRALİ BAĞLAMINDA SPIELBERG FİLMLERİ ÜZERİNE GÖRSEL ÇÖZÜMLEME Öz   PDF
Nazım ANKARALIGİL
 
Cilt 2, Sayı 1 (2011): Ocak FRANKFURT OKULU'NDAN POSTMODERNİZME TELEVİZYONA DAİR ELEŞTİREL PERSPEKTİFLER Öz   PDF
Sibel Fügan VAROL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009): Ocak GAZETE TASARIMINDA BİLİNMEYENLER Öz   PDF
Çilem Tuğba AKDAĞ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak GILLES DELEUZE FELSEFESİNDE DÜŞÜNCENİN İMGE HALİ Öz   PDF
Özgür İPEK
 
Cilt 2, Sayı 1 (2011): Ocak GÜNDEM KOYMA ve SAPTAMA YAKLAŞIMINDA BİR ARAŞTIRMA GELENEĞİ ve TASARIMI OLARAK ÇERÇEVELEME Öz   PDF
İlker ERDOĞAN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak HABER TWEETLERİ ÜZERİNDEN KULLANICI ETKİLEŞİMİNİN ANALİZİ Öz   PDF
Duygu Dumanlı KÜRKÇÜ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak HABERMAS VE BOURDIEU’NÜN TEMEL KAVRAMLARI ÜZERİNDEN HALKLA İLİŞKİLERİ YENİDEN DÜŞÜNMEK Öz   PDF
Sırma Oya TEKVAR
 
Cilt 2, Sayı 2 (2011): Temmuz HİZMETKÂR LİDERLİK ANLAYIŞI İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI GELİŞTİRMEK Öz   PDF
Müjde Ker DİNÇER, Burcu ÖKSÜZ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2012): Ocak HOLLYWOOD SİNEMA ENDÜSTRİSİNİN “YENİDEN ÇEKİM” FİLMLERE İLGİSİ VE JAPON KORKU FİLMİ ‘RİNGU'NUN YENİDEN ÇEKİM VERSİYONU ‘RİNG'DE KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ Öz   PDF
Hasan Gürkan
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak İKİ YÖNLÜ SİMETRİK MODEL BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTELERİN FACEBOOK KULLANIM ANALİZİ Öz   PDF
Yusuf Bahadır DOĞRU, Sema DOĞRU
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak İLETİŞİM ALANINDA İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ KULLANILARAK YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Ayşegül ÇİLİNGİR
 
Cilt 1, Sayı 4 (2010): Temmuz İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM EĞİLİMLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Öz   PDF
Celalettin AKTAŞ
 
Cilt 1, Sayı 3 (2010): Ocak İLETİŞİM SÜRECİNDE GERİ BİLDİRİMİN ÖNEMİ VE İLETİŞİME KATKISI Öz   PDF
Ayhan ERDEM
 
Cilt 2, Sayı 1 (2011): Ocak İLETİŞİM YAKLAŞIMIYLA BİR DEĞER ÖNERMESİ: İŞVEREN MARKALAMASI Öz   PDF
Ebru ÖZGEN, Zuhal AKBAYIR
 
Cilt 2, Sayı 1 (2011): Ocak İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MEDYAYI KULLANMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ Öz   PDF
Füsun AKŞİT, Berna DÖNMEZ
 
Cilt 3, Sayı 4 (2014): Temmuz İNTERNET ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM SORUNU Öz   PDF
Selva Ersöz KARAKULAKOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009): Temmuz İNTERNET GAZETECİLİĞİNİN KAMUOYU OLUŞUMUNA ETKİSİ Öz   PDF
Ali KORKMAZ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak İNTERNET MEDYASI VE ŞİDDET: İNTERNETTE SUNULAN ŞİDDET HABERLERİNİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öz   PDF
Meryem ALTINTAŞ
 
Cilt 2, Sayı 1 (2011): Ocak İNTERNET REKLAMCILIĞINDA WEB SİTESİ TASARIMININ ÖNEMİ Öz   PDF
Orhan DİKENER
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009): Temmuz IŞIK VE AYDINLATMA: IŞIĞIN TELEVİZYON ve SİNEMADA İŞLEVSEL KULLANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Fatih BAYRAM
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ VE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE DAİR GÜNCEL VERİLER IŞIĞINDA MEDYA OKURYAZARLIĞI Öz   PDF
Süleyman ÖZCAN
 
Cilt 3, Sayı 2 (2013): Temmuz KAMU HİZMETİ YAYINCILIĞININ FİNANSMAN SORUNU VE TÜRKİYE'DEKİ DURUM Öz   PDF
Filiz Erdemir Göze
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Temmuz KAMU KURUMLARININ HAKLA İLİŞKİLER BÖLÜMLERİNDE ÖRGÜTLENME SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Öz   PDF
Yener Lütfü MERT
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009): Temmuz KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİNDE YAZLI BASININ HABER BAŞLIKLARI: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Öz   PDF
Nural İmik TANRIYILDIZI
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009): Temmuz KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDA YARATILAN MİTLERDE KORKU KULLANIMININ AMAÇ VE SONUÇLARI REKLÂMLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Deniz AKIN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2009): Ocak KLASİK ANLATI SİNEMASINDA ÖYKÜ KİŞİSİ, YAPISAL TASARIM VE ÖRNEK ÇÖZÜMLEMELER Öz   PDF
Mustafa SÖZEN
 
Cilt 2, Sayı 4 (2012): Temmuz KOCA NİNE İLE TİLKİ ADLI MASALIN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ Öz   PDF
AHMET GÜNEŞ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Temmuz KORE SAVAŞI’NA KATILMA SÜRECİNDE BASIN YOLUYLA HALKIN ONAYINI ARTTIRMAK Öz   PDF
Esra İlkay Keloğlu İŞLER, Serdar ANALI
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak KÜLTÜR, KOLEKTİF BİLİNÇDIŞI VE SEMBOLLER: MİYAZAKİ VE ‘RUHLARIN KAÇIŞI’ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Bahar Muratoğlu PEHLİVAN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2011): Ocak KÜRESEL – YEREL ETKİLEŞİMİ: YERELİN DÖNÜŞÜMÜ OLARAK SİMİT SARAYI ÖRNEĞİNDE SİMİDİN “FAST – FOOD”LAŞMASI Öz   PDF
Ayşe ASKER
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak KÜRESEL BİR TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK IŞİD’İN DİJİTAL DERGİ KULLANIMI: KONSTANTİNİYYE ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Emir TÜRKOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 4 (2010): Temmuz KÜRESEL KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN GELECEĞİ: BULUT KÜLTÜRÜ Öz   PDF
Ece İNAN, Kürsad GÖLGELİ, Emel TANYELİ
 
Cilt 3, Sayı 4 (2014): Temmuz KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA TÜRKÇE SOL BASINDA TÜRKİYE İŞÇİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER Öz   PDF
Aytül Tamer TORUN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2009): Temmuz KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ KAPSAMINDA PERSONEL YETKİLENDİRME YAKLAŞIMI (EMPOWERMENT) Öz   PDF
Derya TELLAN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Temmuz KURUMSAL İMAJ ÖLÇÜMÜNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLE İLGİLİ BİR ÖRNEK UYGULAMA Öz   PDF
Özlem Akgüç ÇETİNKAYA
 
Cilt 2, Sayı 2 (2011): Temmuz LİBERAL DEMOKRASİLERDE MEDYA ve KAMUOYUNUN DIŞ POLİTİKA KARAR ALMA SÜRECİNE ETKİSİ Öz   PDF
Yavuz BAYRAM
 
Cilt 3, Sayı 3 (2014): Ocak LİSE ve ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPOR MEDYASINI İZLEME VE BAHİS OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI Öz   PDF
Selami ÖZSOY, Nuran KANDAZ GELEN, Nurgül TEZCAN KARDAŞ, Mustafa Ertan TABUK, Levent GÖRÜN, Aysun AFAT
 
Cilt 3, Sayı 3 (2014): Ocak MALEZYA’DA MEDYA TÜKETİMİ ve MEDYA OKURYAZARLIĞI UYGULAMALARI Öz   PDF
Yavuz Selim SÖYLEMEZ
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Temmuz MARKA KİMLİK ÖĞESİ OLARAK LOGOLARIN MARKA İLETİŞİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: “GOOGLE DOODLES” ÖRNEĞİ Öz   PDF
Kamile ELMASOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 4 (2010): Temmuz MARKALARIN DUYULAR YOLUYLA ŞEKİLLENMESİ: DUYUSAL MARKALAMA Öz   PDF
Sinem YEYGEL ÇAKIR
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Temmuz MAVİ YAKALI ÇALIŞANLARDA İLETİŞİM DOYUMU İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ESAKTİF TEKSTİL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Funda YALIM
 
Cilt 2, Sayı 4 (2012): Temmuz Medya Eğitimi: Bir Gözden Geçirme Zamanı Öz   PDF
İbrahim E. Bilici
 
Cilt 4, Sayı 1 (2015): Ocak MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ VE YENİ MEDYA ALGISINA ETKİSİ Öz   PDF
Erol İLHAN
 
Cilt 1, Sayı 3 (2010): Ocak MEDYA VE AHLAKİ PANİK Öz   PDF
Sevil YILDIZ, Haluk Hadi SÜMER
 
Cilt 3, Sayı 4 (2014): Temmuz MERKEZ – ÇEVRE İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA MEDYA DERNEĞİ Öz   PDF
Yusuf ÖZKIR
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Temmuz MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI Öz   PDF
Fatih SÖĞÜT, Süleyman ÖZCAN, Yusuf ASLAN
 
Cilt 3, Sayı 4 (2014): Temmuz MİNİK SEYİRCİLER: BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARDA HAREKETLİ GÖRÜNTÜ ALGISININ GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR DERLEME Öz   PDF
Sermin ILDIRAR
 
Cilt 4, Sayı 4 (2016): Temmuz MİZAH TARZLARI VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ: BÜRO ÇALIŞANLARI ÜZERINE BIR İNCELEME Öz   PDF
Veysel ÇAKMAK, Ümmügül BAŞ
 
Cilt 2, Sayı 3 (2012): Ocak MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MEZUN OLDUĞU LİSE TÜRÜ VE ÖSS PUANLARININ TEMEL MÜZİK KURAMLARI DERSİNDEKİ BAŞARI DURUMUNA ETKİSİ Öz   PDF
Levent Değirmencioğlu
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Temmuz ORGANIZATIONAL CHANGE AND COMMUNICATION STRATEGIES Öz   PDF (English)
Yusuf YÜKSEL
 
Cilt 4, Sayı 3 (2016): Ocak ÖRGÜTLERDE KÜLTÜREL ZEKÂNIN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Nuray MERCAN, Vasfi KAHYA
 
Cilt 4, Sayı 2 (2015): Temmuz OYDAŞMAYA-YÖNELİK HALKLA İLİŞKİLER: HALKLA İLİŞKİLERDE RASYONEL İLETİŞİM BAĞLAMINDA MÜZAKAREYE KURAMSAL BİR BAKIŞ Öz   PDF
Fuat USTAKARA
 
Cilt 2, Sayı 2 (2011): Temmuz ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK BOYUTLARI Öz   PDF
Gaye EDİZLER, Eyyup AKBULUT
 
Cilt 2, Sayı 2 (2011): Temmuz Pedro Almodovar'ın Sinemasında Homoseksüeller Öz   PDF
Murat SOYDAN
 
Cilt 5, Sayı 1 (2017): Ocak POPÜLER ARAMALAR, POPÜLER KÜLTÜR VE KÜLTÜREL KÜRESELLEŞME Öz   PDF
Sibel Fügan VAROL, Neşe Kars TAYANÇ
 
Toplam 168 ögeden 1 - 100 arası 1 2 > >> 


ISSN: 1308-3198