PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI İŞLEYİŞİ VE AMPİRİK BULGULAR

Vedat CENGİZ
3.584 666

Öz


Para politikası reel ekonomiyi birbiriyle bağlantılı çeşitli kanallar üzerinden etkilemektedir. Bu kanallar; geleneksel faiz kanalı, varlık fiyatları kanalı, döviz kuru kanalı, kredi kanalı ve beklenti  kanalı  olarak  sıralanabilir. para politikasının  üzerinden  ekonomiyi  etkilediği  bu  kanalların bileşimi  parasal  aktarım  mekanizması  olarak  nitelendirilmektedir. Parasal  aktarım mekanizması hakkında elde edilecek detaylı bilgiler para politikasının başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı parasal aktarım mekanizmasının incelenmesidir. Bu çerçevede aktarım mekanizmasının kanalları arasında kabaca bir ayrım yapılmakta ve her bir kanalın işleyiş şekli ve temel unsurları ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Anahtar kelimeler


Para Politikası, Parasal Aktarım Mekanizması, Parave Kredi Görüşü.

Tam metin:

PDF
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi