Ekonomide Partizan Etkiler

Yusuf AKAN, Osman Cenk KANCA
2.280 335

Öz


Partizan devresel dalgalanmalar; ülke ekonomilerinde seçim zamanlarında farklı siyasi görüşü savunan partilerin ekonomide meydana getirdiği ideolojik dalgalanmalar (tavırlar) olarak bilinmektedir. Çalışmanın amacı, Türkiye’de 1987-2011 yılları arasındaki yedi genel seçim döneminde siyasi otoritenin partizan (ideolojik) bir tavır sergileyip sergilemediğini araştırmaktır. Zaman serisi metodolojisinin kullanıldığı çalışmada, bazı makroekonomik değişkenlerin partizan amaçlı devresel dalgalanmaları oluşturduğuna yönelik çok zayıf bulgular edinilmiştir. Bu durum, Türkiye ekonomisinde seçim zamanlarında hükümetlerin uyguladıkları ekonomi politikalarında çok ciddi farklılıklar olmadığını ve partizan esaslı salınımların sağlıklı oluşmadığını göstermektedir.

Anahtar kelimeler


Partizan Teori; Seçimler; Hükümet Politikaları; İdeolojik Dalgalanmalar.

Tam metin:

PDF