Firmaların Sürdürülebilirlik Raporlarındaki Entelektüel Sermaye Açıklama Düzeylerinin ve İlişkili Faktörlerin Analiz Edilmesi

Levent ÇITAK
1.624 300

Öz


Bu çalışma, sürdürülebilirlik raporu yayınlayan firmaların raporlarında entelektüel sermaye ile ilgili açıklamalara yer verme düzeyleri ve söz konusu düzeyi etkileyen olası faktörlerin analizini kapsamaktadır. Sürdürülebilirlik raporlarında yer verilen entelektüel sermaye açıklaması sayısına bağlı olarak her bir firma için hesaplanan Entelektüel sermaye açıklama düzeyi (ESA) ile firma büyüklüğü, piyasa değeri/defter değeri oranı (PD/DD), GRI uyum düzeyi ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi notunun varlığı arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları, insan sermayesinin sürdürülebilirlik raporlarında en fazla açıklanan entelektüel sermaye unsuru olduğunu göstermektedir. Regresyon analizi ise, entelektüel sermaye açıklama düzeyi ile firma büyüklüğü ve GRI uyum düzeyi arasında anlamlı pozitif ilişkiler olduğunu ortaya koymaktadır.   


Anahtar kelimeler


Entelektüel Sermaye Açıklamaları; Sürdürülebilirlik Raporları; BIST Sürdürülebilirlik Endeksi; Küresel Raporlama Girişimi (GRI).

Tam metin:

PDF
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi