Kalkınma Göstergeleri Bakımından Türkiye’nin Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Yeri: İstatistiksel Bir Analiz

Seyyid Ali ERTAŞ, Hayriye ATİK
2.387 448

Öz


Türkiye’nin Avrupa Birliği karşısındaki göreli gelişme düzeyi; işgücü piyasası, ekonomi, eğitim, endüstri-ticaret-hizmetler, sosyal koruma, sağlık, nüfus ve demografik faktörler, tarım ve ar-ge ve teknoloji başlıkları altında toplanan göstergeler yardımıyla incelenmiştir. Bu ana gruplar altında yer alan 57 sosyo-ekonomik gösterge kullanılarak, kümeleme analizi yapılmıştır. Sosyo-ekonomik göstergeler açısından, Türkiye’nin Avrupa Birliği karşısındaki göreli gelişme düzeyi, hem 2003 hem 2014 yılları için analiz edilmiş ve analizde elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çalışmamızın hipotezi ‘‘Türkiye, AB’ye sonradan katılan Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan ile benzer bir sosyo-ekonomik performansa sahiptir’’ şeklinde belirlenmiştir. 2003 ve 2014 yılları için yapılan analizler sonucunda, Türkiye’nin hiçbir AB üyesi ile benzer bir gelişme düzeyinde bulunmadığı ortaya çıkmıştır.


Anahtar kelimeler


Kalkınma; Türkiye ve Avrupa Birliği; Kümeleme Analizi

Tam metin:

PDF
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi