Türkiye’nin İktisadi Büyümesinde Turizm Sektörünün Katkısı

Harun TERZİ, Uğur Korkut PATA
1.696 377

Öz


Bu çalışmada Türkiye’de 1964-2014 dönemi yıllık verilerle, gayri safi yurtiçi hasıla ile ülkeye gelen turist sayısı/turizm gelirleri arasındaki ilişkiler Bayer-Hanck eş-bütünleşme, kısıtsız VAR, Dolado-Lütkepohl VAR analizleri, etki-tepki fonksiyonları ve varyans ayrıştırma analizleri kullanılarak incelenmiştir. Ampirik bulgular uzun dönemde turizm ile ekonomik büyüme arasında eş-bütünleşme ilişkisinin olmadığını, ancak kısa dönemde turizm sektöründen GSYİH’ya doğru tek yönlü, pozitif bir nedenselliğin olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler


Ekonomik Büyüme; Turizm Gelirleri; Turist Sayısı; Nedensellik Testi; Türkiye.

Tam metin:

PDF
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi