Sayı 24 (2005)

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi-(Ocak-Haziran 2005)-Arş.Gör. Mustafa İhtiyar'a Armağan

Dergimiz hakkında genel bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

İçindekiler

Makaleler

Arş. Gör. Mustafa İHTİYAR Anısına Yazılar PDF
MUSTAFA İHTİYAR İÇİN
Endojen Bölgesel Kalkınmaya Farklı Bir Bakış PDF
Yrd. Doç. Dr. Murat ÇETİN
Parasal Krizlerin Tahmin Edilmesi: Teori ve Uygulama PDF
Yrd. Doç. Dr. Hatice ERKEKOĞLU, Doç. Dr. Emine BİLGİLİ
Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Satın Alma ve Kullanımını Etkileyen Faktörler: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitelerinde Bir Uygulama PDF
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜLMEZ
Kamu Harcamaları ve Büyüme Arasındaki İlişki PDF
Yrd. Doç. Dr. Nihat IŞIK
İktisadi Kriz Kuramları, Finansal Küreselleşme ve Para Krizleri PDF
Yrd. Doç. Dr. Ömer YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Alaattin KIZILTAN
Sosyo-Ekonomik Göstergeler Açısından İllerin Gelişmişlik Düzeyinin Karşılaştırmalı Analizi PDF
Yrd. Doç. Dr. Aytekin ALTIPARMAK
Türkiye'de Dijital Eşitsizlik: TÜBİTAK-BİLTEN Anketleri Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Arş. Gör. Dr. Lütfü ÖZTÜRK
Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin Başarısında Etkili Olan Faktörler PDF
Arş. Gör. Ekrem CENGİZ, Yrd. Doç. Dr. Hasan AYYILDIZ


ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi