Sayı 26 (2006)

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Ocak-Haziran 2006)

Dergimiz hakkında genel bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

İçindekiler

Makaleler

Doç. Dr. Hasan VERGİL ve PDF
Doç. Dr. Hasan VERGİL, Arş. Gör. Ertuğrul YILDIRIM
Doç. Dr. Hasan VERGİL ve PDF
Doç. Dr. Hasan VERGİL, Arş. Gör. Ertuğrul YILDIRIM
A Decision Maker System For Academician Selection With Fuzzy Weighting And Fuzzy Ranking PDF
Yrd. Doç. Dr. Ahmet BARAN, Yrd. Doç. Dr. Yavuz KILAĞIZ
Kar Amaçsız Kuruluşların Sorunlarının Çözümünde Pazar Yönlülük Teorisi PDF
Yrd. Doç. Dr. M. Emin İNAL, Öğr. Gör. D. Mehmet BİÇKES
Bilgi Teknolojilerinin Benimsenmesi İle Örgütsel Atiklik Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma PDF
Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk İŞCAN, Arş. Gör. Canan Nur KARABEY
An Empırıcal Analysıs Of Turkısh Inflatıon (1988-2004): Some Non-Monetarıst Estımatıons PDF
Yrd. Doç. Dr. Cem SAATÇİOĞLU, H. Levent KORAP
Değişen Dünya Koşullarında Çin Halk Cumhuriyeti Ve Dış Ticaret Bakımından Türkiye-Çin Arasında Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri PDF
Yrd. Doç. Dr. Mevlüdiye ŞİMŞEK
Kentsel Mekanı Düzenleme Önerileri: Modern Kent Planlama Anlayışı Ve Postmodern Kent Planlama Anlayışı PDF
Öğr. Gör. Elif KARAKURT
Mülkiyet - Verimlilik İlişkisi: Uygulamalı (Ampirik) Çalışmalar PDF
Uzm. Yrd. Yahya Can DURA


ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi