Sayı 27 (2006)

Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz-Aralık 2006)