Sayı 30 (2008)

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Ocak-Haziran 2008)

Dergimiz hakkında genel bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

İçindekiler

Makaleler

Sermaye Yapısı, Varlık Verimliliği ve Karlılık: İMKB'de Faaliyet Gösteren Deri-Tekstil Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama PDF
Doç. Dr. G. Cenk AKKAYA
Türkiye'de Para Talebinin İstikrarı ve Sınır Testi Yaklaşımıyla Öngörülmesi: 1985a"2006 PDF
Yrd. Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ
Etik Etkisini Geliştirme Modeli ve Bir Uygulama PDF
Yrd. Doç. Dr. M. Atilla ARICIOĞLU, Yüksek End. Müh. Aydan TUTAN
Duygusal Zeka ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkilerin Araştırılması: Sağlık Çalışanları Örneği PDF
Yrd. Doç. Dr. Şebnem ASLAN, Yrd. Doç. Dr. Musa ÖZATA
Yeni Ekonomik Düzende Küreselleşme Yerelleşme Bağlamında Belediyelerde Yeni Mali Yönetim Anlayışı PDF
Yrd. Doç. Dr. Esra SİVEREKLİ DEMİRCAN
Bilgi Yönetiminde Bilgiyi Anlamak PDF
Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA, Yrd. Doç. Dr. Yavuz DEMİREL
The Persistence of Profitability and Competition in the Turkish Banking Sector PDF
Yrd. Doç. Dr. Muhittin KAPLAN, Yrd. Doç. Dr. Tuncay ÇELİK
Öğrenme Yönlülüğün Müşteri Yönlülük Üzerine Etkileri PDF
Yrd. Doç. Dr. Atılhan NAKTİYOK, Araş. Gör. M. Kürşat TİMUROĞLU
Başarılı Bir Örgütsel Değişimin Gerçekleştirilmesinde Dönüştürücü Liderliğin Rolü PDF
Yrd. Doç Dr. Halil SAYLI, Ahmet TÜFEKCİ
Bulanık Vardiya Çizelgeleme Problemleri İçin Tamsayılı Programlama Modeli PDF
Araş. Gör. Dr. Banu SUNGUR
Türkiye'de İşsizlik Sorunu ve Avrupa İstihdam Stratejisi PDF
Araş. Gör. Burçin YILMAZ ESER, Prof. Dr. Harun TERZİ
İşletmelerin Rekabet Üstünlüğü Sağlamalarında Müşteri Değerinin Yaratılması: GSM Operatörlerinin Üniversite Öğrencilerine Sundukları Hizmet Algılamalarına Yönelik Bir Değerlendirme PDF
Araş. Gör. İpek SAVAŞÇI, Doç. Dr. G. Nazan GÜNAY


ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi