Sayı 31 (2008)

Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz-Aralık 2008)

Dergimiz hakkında genel bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

İçindekiler

Makaleler

Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği PDF
Mehmet Ali Bilginoğlu, Ahmet Aysu
Türkiye'de Kadının Çalışma Yaşamından Dışlanması PDF
Özlem Çakır
BİR KALKINMA ARACI OLARAK “ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ”: ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Murat ÇETİN, Mehmet KARA
TÜRKİYE’DEKİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARININ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Levent ÇITAK
HASTA MEMNUNİYETİNİN HASTA BAĞLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Ramazan ERDEM, Süheyla RAHMAN, Levent AVCI, Bülent DEMİREL, Seda KÖSEOĞLU, Gülhan FIRAT, Tuğba KESİCİ, Şule KIRMIZIGÜL, Seda ÜZEL, Cemile KUBAT
RESTORAN HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ŞİKÂYET DAVRANIŞLARI: SİVAS İLİNDE BİR UYGULAMA PDF
Olgun KİTAPCI
GÖREVE İLİŞKİN ÇATIŞMALARDA ETKİLEŞİMCİ VE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK ÜZERİNE ETİKSEL BİR DEĞERLENDİRME PDF
Soner TASLAK
KOBİ’LERİN ELEKTRONİK TİCARETİ KULLANMA EĞİLİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ PDF
Tülay YENİÇERİ
KOBİ’LERDE STOKLARIN YÖNETİMİNDE BİLGİ VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMINI ETKİLEYEN ETMENLER: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA PDF
Ali ACILAR, Bülent BAŞARAN
HAFTADA ÜÇ GÜN ÇALIŞAN İŞGÖRENLERİ VE ÇOKLU VARDİYALARI OLAN ORGANİZASYONLARIN ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN SIFIR BİR PROGRAMLAMA MODELİ PDF
Banu SUNGUR
PAYDAŞ TEORİSİ VE İŞLETMELERİN PAYDAŞLARI İLE İLİŞKİLERİNİN YÖNETİMİ PDF
Fatmanur ERTUĞRUL


ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi