Sayı 33 (2009)

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Özel Sayı: Prof. Dr. Faruk ANDAÇ'a Armağan)

DERGİNİN BU SAYISINA KATKIDA BULUNAN HAKEMLERİN LİSTESİ

Prof. Dr. A. Asuman Akdoğan
Prof. Dr. M. Şükrü Akdoğan
Prof. Dr. Hayriye Atik
Prof. Dr. Faik Bilgili
Prof. Dr. M. Ali Bilginoğlu
Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak
Prof. Dr. Yunus Dursun
Prof. Dr. Celal Küçüker
Prof. Dr. Nihat Küçüksavaş
Prof. Dr. Hüseyin Özgen
Prof. Dr. Şule Özkan
Prof. Dr. Ahmet Öztürk
Doç. Dr. Salih Barışık
Doç. Dr. Güven Delice
Doç. Dr. Murat Doğan
Doç. Dr. Nejat Doğan
Doç. Dr. Nezir Köse
Doç. Dr. Ranâ Özen Kutanis
Doç. Dr. Uğur Ömürgönülşen
Doç. Dr. Mahmut Özdevecioğlu
Doç. Dr. Azzem Özkan
Doç. Dr. Murat Şen
Doç. Dr. Murat Türk
Yrd. Doç. Dr. Erdal Canıyılmaz

Dergimiz hakkında genel bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

İçindekiler

Makaleler

VASIFLI KAYAN ESNEK ÇALIŞMA SAATİ SİSTEMİ İÇİN BİR KARMA TAMSAYILI HEDEF PROGRAMLAMA MODELİ ÖNERİSİ PDF
Filiz ÇALIŞKAN, Banu SUNGUR
İFLASIN ERTELENMESİNDE BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJESİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
İsmail KAYAR
ÖRGÜTLERARASI VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI: TEORİK ÇERÇEVE VE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI PDF
Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
ORGANİZASYONLARDA İŞ-AİLE VE AİLE İŞ ÇATIŞMALARININ ÇALIŞANLARIN İŞ VE YAŞAM TATMİNLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Mahmut ÖZDEVECİOĞLU, Nihal ÇAKMAK DORUK
TÜRKİYE’DE PARASAL AKTARIMIN FAİZ KANALININ GRANGER NEDENSELLİK VE TODA-YAMAMOTA YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ PDF
Figen BÜYÜKAKIN, Hilal BOZKURT, Vedat CENGİZ
DEMOCRATIZATION OF THE NATIONAL SECURITY DISCOURSE AND THE POLITICAL PARTIES IN TURKEY PDF (English)
Ayşe Aslıhan ÇELENK
İLK 500 SANAYİKURULUŞUNDA YABANCI SERMAYE PAYININ SEKTÖREL ANALİZİVE BAZI GÖSTERGELER İTİBARİYLE YABANCI SERMAYELİ İŞLETMELERİN PERFORMANSLARI PDF
Recep DÜZGÜN, Oğuzhan TÜRKER, Eyyup ECEVİT
ZAMAN SERİSİANALİZİNDE MLP YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Oğuz KAYNAR, Serkan TAŞTAN
ERP KULLANIMININ KOBİLERİN ALGILANAN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: KAYSERİ İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ PDF
Ali İhsan ÖZDEMİR
HİZMET SEKTÖRÜ ETKİNLİĞİNİN MAKRO DÜZEYDE İNCELENMESİ: KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYESİ ÜLKELERİN SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ANALİZ PDF
Ali İhsan ÖZDEMİR
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI: DÜNYA PİYASALARINDAKİ SON GELİŞMELER VE POLİTİKALAR PDF
Hakan KUM
PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI İŞLEYİŞİ VE AMPİRİK BULGULAR PDF
Vedat CENGİZ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İİBF AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİ İLE İİBF İŞLETME GÜNDÜZ VE İKİNCİÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ORGANİK ÜRÜNLERİ ALGILAMALARI PDF
Leyla LEBLEBİCİ KACUR
ÖZELLİKLİ DURUMLAR BAĞLAMINDA MUHASEBE İŞLEMLERİNDE HASILATIN KAYDA ALINMASI PDF
Ergün KÜÇÜK, Ahmet DOĞAN
KRİZE İLİŞKİN OLUMSUZ ALGILAMALARIN FİNANS SORUMLULARININ RUHSAL VE FİZİKSEL SAĞLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN ROLÜ PDF
Talip TORUN


ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi