Sayı 34 (2009)

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz-Aralık 2009)

DERGİNİN BU SAYISINA KATKIDA BULUNAN HAKEMLERİN LİSTESİ

Prof. Dr. Asuman Akdoğan
Prof. Dr. A. Akın Aksu
Prof. Dr. Hayriye Atik
Prof. Dr. Hüseyin Bağcı
Prof. Dr. Serkan Bayraktaroğlu
Prof. Dr. Dursun Bingöl
Prof. Dr. Recai Coşkun
Prof. Dr. Filiz Çalışkan
Prof. Dr. Selen Doğan
Prof. Dr. Yunus Dursun
Prof. Dr. Ekrem Erdem
Prof. Dr. Sevinç Köse
Prof. Dr. Neşe Kumral
Prof. Dr. Güven Murat
Prof. Dr. Cemal Özgüven
Prof. Dr. Özlem Özkanlı
Prof. Dr. Bahattin Rızaoğlu
Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuoğlu
Prof. Dr. M. Şerif Şimşek
Prof. Dr. Bülent Tokat
Prof. Dr. Özcan Yeniçeri
Doç. Dr. H. Bahadır Akın
Doç. Dr. H. Emre Bağce
Doç. Dr. M. Emin İnal
Doç. Dr. Hüseyin Kalyoncu
Doç. Dr. Muhsin Kar
Doç. Dr. Kurtuluş Karamustafa
Doç. Dr. Uğur Ömürgönülşen
Doç. Dr. Nısfet Uzay
Doç. Dr. Selim Yazıcı
Yrd. Doç. Dr. Tekin Akdemir
Yrd. Doç. Dr. Levent Çıtak
Yrd. Doç. Dr. Hulusi Doğan

Dergimiz hakkında genel bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

İçindekiler

Makaleler

SEÇMENLERİN KENT BELEDİYE BAŞKANLARINDA ARADIĞI NİTELİKLER: NİĞDE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ PDF
Veysel EREN, Selim KILIÇ, Mehmet ÖZEL
TÜRKİYE’NİN İLK 500 ve İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU SIRALAMASINDA YER ALAN KAYSERİ FİRMALARININ EKONOMİK PERFORMANSLARI (1993-2008) PDF
Nısfet UZAY
DÖVİZ KURU ve PİYASA DİNAMİKLERİ İLİŞKİSİ (Türkiye Ekonomisi İçin Ampirik Bir Çalışma ) PDF
H.Ali ATA, İbrahim ARSLAN
TOPLAM ÜRETİM PLANLAMASI PROBLEMİ İÇİN BİR BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI PDF
Tuğba YAKICI AYAN
TATİL TURİZMİNDE TURİSTLERİN KONAKLAMA İŞLETMESİ TERCİHİNDE KÜLTÜRÜN ETKİSİ PDF
Burcu Gülsevil BELBER
OECD ÜLKELERİNDE SAĞLIK HARCAMALARI: PANEL VERİ ANALİZİ PDF
Zafer ÇALIŞKAN
ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ OLARAK KAPADOKYA BÖLGESİ’NDE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME OLANAKLARI PDF
Nur ERSUN, Kahraman ARSLAN
REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNÜ ETKİLEYEN UNSURLARIN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE BELİRLENMESİ: İSO 500 BÜYÜK SANAYİ İŞLETMESİ ÖRNEĞİ PDF
Korhan KARACAOĞLU
DUYGUSAL BAĞLILIK, ÖRGÜTSEL DESTEK, ÜST YÖNETİM DESTEĞİ VE PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN HİZMET KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRGIZİSTAN’DA BANKA İŞGÖRENLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA PDF
Mehmet Ferhat ÖZBEK, Gözde KOSA
YENİ/YEREL SANAYİ ODAĞI TEMELİNDE GİRİŞİMCİLİK DÜZEYİNİN MEKÂNSAL ANALİZİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ PDF
Abdullah SOYSAL
İÇSEL PAZARLAMA VE HİZMET KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ETKİSİ PDF
Resul USTA
ÖĞRENEN ÖRGÜT ÜZERİNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ- KAYSERİ VE KONYA ÖRNEĞİ PDF
İlhami YÜCEL
İÇ BORÇLANMANIN EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİ: 1980 SONRASI TÜRKİYE DENEYİMİ PDF
Yüksel BAYRAKTAR
DEĞİŞEN ÇALIŞMA YAŞAMINDA MOTİVASYON FAKTÖR ÖNCELİKLERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİYLE (AHY) BELİRLENMESİ PDF
Ömer TURUNÇ, Mehmet KABAK
ÖRTÜLÜ BİLGİ KAYNAKLARININ KEŞFİ VE SOMUTLAŞTIRILMASI: ŞİRİNCE ÖRNEĞİ PDF
Süleyman BOLAT
EĞİTİM DEPARTMANLARINDAKİ DEĞİŞİM: ŞİRKET ÜNİVERSİTELERİ PDF
Sebahattin YILDIZ
ASKERİ FABRİKALARDA ÇALIŞAN MÜHENDİS SUBAYLARA YÖNELİK YENİ BİR PERFORMANS DEĞERLENDİRME MODELİ ÖNERİSİ PDF
Özgür DEMİRTAŞ


ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi