Sayı 35 (2010)

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Ocak-Temmuz 2010)

DERGİNİN BU SAYISINA KATKIDA BULUNAN HAKEMLERİN LİSTESİ

Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN
Prof. Dr. Şükrü AKDOĞAN
Prof. Dr. Haluk ALKAN
Prof. Dr. Hayriye ATİK
Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI
Prof. Dr. M. Ali BİLGİNOĞLU
Prof. Dr. Eser BORAK
Prof. Dr. Serap ÇABUK
Prof. Dr. Ekrem ERDEM
Prof. Dr. Orhan ERDEM
Prof. Dr. Emine KILAVUZ
Prof. Dr. Turhan KORKMAZ
Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
Prof. Dr. Şevki ÖZGENER
Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK
Prof. Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU
Prof. Dr. Haluk SOYUER
Prof. Dr. M. Şerif ŞİMŞEK
Prof. Dr. Bülent TOKAT
Prof. Dr. Metin TOPRAK
Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ
Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ
Doç. Dr. Ünsal BAN
Doç. Dr. Tuncay ÇELİK
Doç. Dr. Güven DELİCE
Doç. Dr. Erkut DÜZAKIN
Doç. Dr. Hatice ERKEKOĞLU
Doç. Dr. Hüseyin KALYONCU
Doç. Dr. Muhittin KAPLAN
Doç. Dr. Akın KOÇAK
Doç. Dr. Mehmet MARANGOZ
Doç. Dr. Murat TÜRK
Doç. Dr. Nısfet UZAY
Doç. Dr. Selim YAZICI

Dergimiz hakkında genel bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

İçindekiler

Makaleler

YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ VE REGRESYON:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ PDF
Yunus DURSUN, Elif KOCAGÖZ
THE FUNCTIONS OF STATE IN DETERMINING ECONOMIC POLICIES IN ISLAMIC TRADITION PDF (English)
Ekrem ERDEM
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ VE TÜRK İŞLETMELERİNİN İHRACATI ÜZERİNE ETKİLERİ PDF
Güven SAYILGAN, Coşkun ŞENOL
GÜNEY KORE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ: KONFÜÇYANİZM’İN ETKİLERİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME PDF
Rana ÖZEN KUTANİS, Tülin TUNÇ
ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALİZASYON VE KARİYER ÇAPALARINA YÖNELİK ALGILAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ VE BANKA ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Şule ÇERİK, Serdar BOZKURT
İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI PDF
Onur GÖZBAŞI
TÜRKİYE’DE YENİ ANAYASA TARTIŞMALARININ VE 1982 ANAYASASI’ NIN VERGİSEL HÜKÜMLERİNİN TOPLUMSAL SÖZLEŞME TEORİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Engin HEPAKSAZ, Tekin AKDEMİR
EURO BÖLGESİ’NDE YAŞANAN MALİ SORUNLAR VE MALİYE POLİTİKALARINDA UYUM ARAYIŞLARI PDF
Ömer ŞANLIOĞLU, Mehmet Ali BİLGİNOĞLU
ÜRKİYE’DE KALKINMA AJANSLARININ İDARİ TEŞKİLAT İÇİNDEKİ YERİ PDF
Müzeyyen EROĞLU, Melike KUM
TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ PDF
Cüneyt DUMRUL
GENİŞLETİCİ MALİ DARALMA HİPOTEZİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Miraç Fatih İLGÜN
İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNDE ÖZ YETERLİLİK ALGISININ ROLÜ PDF
Fatih ÇETİN, H. Nejat BASIM
ÜRETİM PLANLAMA PROBLEMLERİNDE DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİNİN KULLANIMI:BİR KONFEKSİYON İŞLETMESİNDE UYGULAMA PDF
Aysel ÇETİNDERE, Şerafettin SEVİM, Cengiz DURAN
FİNANSAL KALKINMA, TİCARİ AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ANALİZ PDF
Salih TÜREDİ, Metin BERBER
ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME PDF
Fatma Fehime AYDIN


ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi