Sayı 36 (2010)

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz-Aralık 2010)

DERGİNİN BU SAYISINA KATKIDA BULUNAN HAKEMLERİN LİSTESİ

Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN
Prof. Dr. Hayriye ATİK
Prof. Dr. Faik BİLGİLİ
Prof. Dr. Yunus DURSUN
Prof. Dr. Lale KARABIYIK
Prof. Dr. Murat KARAGÖZ
Prof. Dr. Turhan KORKMAZ
Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
Prof. Dr. Mustafa SEVÜKTEKİN
Prof. Dr. Recep TARI
Prof. Dr. Şaban UZAY
Prof. Dr. Ömer Tengiz ÜÇOK
Prof. Dr. Aydın ÜNSAL
Doç. Dr. Levent ÇITAK
Doç. Dr. Güven DELİCE
Doç. Dr. Mustafa GÜLMEZ
Doç. Dr. Ferit KULA
Doç. Dr. Rana ÖZEN KUTANİS
Doç. Dr. Azzem ÖZKAN
Doç. Dr. H. Mehmet TAŞCI
Doç. Dr. Nisfet UZAY

Dergimiz hakkında genel bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

İçindekiler

Makaleler

HIGHER EDUCATION AND ECONOMIC GROWTH: AN EMPRICAL INVESTIGATION OF COINTEGRATION AND CAUSALITY FOR TURKISH ECONOMY PDF (English)
Ekrem ERDEM, Can Tansel TUĞCU
SUÇUN SOSYOEKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: KAYSERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Rıfat YILDIZ, Oğuz ÖCAL, Ertuğrul YILDIRIM
TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME, BEŞERİ SERMAYE VE İHRACAT ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ: 1970-2005 PDF
Halil ALTINTAŞ, Hakan ÇETİNTAŞ
TÜRKİYE BORSASI İLE ASYA ÜLKELERİ BORSALARI ARASINDAKİ ENTEGRASYON İLİŞKİSİ PDF
Tuncay ÇELİK, Derviş BOZTOSUN
AKADEMİK PERSONELİN KURUMLARINA İLİŞKİN ALGILADIKLARI VE TERCİH ETTİKLERİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİ PDF
Ramazan ERDEM, Orhan ADIGÜZEL, Aslı KAYA
BANKA MÜŞTERİLERİNİN İNTERNET BANKACILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ PDF
Abdullah OKUMUŞ, Zehra BOZBAY, Recep Murat DAĞLI
OTEL İŞLETMESİ İŞGÖRENLERİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Mehmet YEŞİLTAŞ, Yasin KELEŞ
DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ KURUMLAR VERGİSİ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ PDF
İdris SARISOY, Selçuk KOÇ
MUHASEBE MESLEĞİNDE MESLEK ETİĞİ VE KAYSERİ İL MERKEZİNDE BİR UYGULAMA PDF
Gülsevil YILDIZ
İŞLETME PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Sebahattin YILDIZ
ADALET ALGISI – İÇ GİRİŞİMCİ DAVRANIŞLAR İLİŞKİSİNDE KONTROL ODAĞININ ŞEKİLLENDİRİCİ ROLÜ PDF
Cem Harun MEYDAN
TÜRKİYE’DE 1980 SONRASI SEÇİM DÖNEMLERİNİN POLİTİK KONJONKTÜREL DALGALANMALARI TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ PDF
Filiz ÖZKAN, Recep TARI
İKTİSAT BİLİMİNİN SINIRLARI ÜZERİNE: AYKIRI İKTİSAT YAKLAŞIMI PDF
Uğur DÜNDAR, Cüneyt DUMRUL
TÜRKİYE İLE EN BÜYÜK BEŞ TİCARET ORTAĞININ HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ENTEGRASYON İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK VE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ PDF
Veli YILANCI, Zehra Ayça ÖZTÜRK


ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi