Sayı 38 (2011)

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz-Aralık 2011)

DERGİNİN BU SAYISINA KATKIDA BULUNAN HAKEMLERİN LİSTESİ


Prof. Dr. Asuman AKDOĞAN
Prof. Dr. Haluk ALKAN
Prof. Dr. Hayriye ATİK
Prof. Dr. Muazzez BABACAN
Prof. Dr. Rana ÖZEN KUTANİS
Prof. Dr. Adem ÖĞÜT
Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
Prof. Dr. İnci VARİNLİ
Doç. Dr. Ayşe Aslıhan ÇELENK
Doç. Dr. Alper ASLAN
Doç. Dr. Ferit KULA
Doç. Dr. Mehmet TAŞÇI
Doç. Dr. Murat TÜRK
Doç. Dr. Hasan VERGİL
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan TÜRKER

Dergimiz hakkında genel bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

İçindekiler

Makaleler

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE İŞLETMELERİN YÖNETİM DANIŞMANLIĞINA BAKIŞ AÇILARI: MARMARA BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Serkan BAYRAKTAROĞLU, Selda KAYABAŞI, Sevdiye ERSOY YILMAZ
KÜLTÜREL SİNERJİ YÖNETİMİ: KAVRAMSAL ÇERÇEVE PDF
Mahmut ÖZDEVECİOĞLU, Fatma İNCE BALCI
TÜRKİYE’DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI PDF
Tayfur BAYAT
KNOWLEDGE AND PERCEPTION OF TURKEY IN A COLLEGE IN THE UNITED STATES PDF
Abdullah YUVACI, William Wayne BOWLES
BİR TÜKETİCİ GRUBU OLARAK KADINLARIN MAĞAZA MARKALI ÜRÜNLERE KARŞI TUTUMLARI: GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ PDF
Banu ÖZBUCAK ALBAR, Teoman DUMAN
İŞÇİ GELİRLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ PDF
Ayşe ARI, Burcu ÖZCAN
STRATEJİK YÖNETİMDE DIŞ ÇEVRE ANALİZİ: KOBİ’LER VE BÜYÜK İŞLETMELER ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA PDF
Sema YİĞİT, Alperen M. YİĞİT
2013 SONRASI AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI: AVRUPA KOMİSYONU’NUN REFORM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME PDF
Özgür ÇALIŞKAN


ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi