Sayı 42 (2013)

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz-Aralık 2013)

DERGİNİN BU SAYISINA KATKIDA BULUNAN HAKEMLERİN LİSTESİ


Prof. Dr. Hayriye ATİK
Prof. Dr. Salih BARIŞIK
Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI
Prof. Dr. Yunus DURSUN
Prof. Dr. Hüseyin KALYONCU
Prof. Dr. Atılhan NAKTİYOK
Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
Prof. Dr. Mustafa SEVÜKTEKİN
Prof. Dr. Şevket TÜYLÜOĞLU
Doç. Dr. Veli AKEL
Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ
Doç. Dr. Alper ASLAN
Doç. Dr. M. Kemal DEMİRCİ
Doç. Dr. Hatice ERKEKOĞLU
Doç. Dr. Ferit KULA
Doç. Dr. Osman PEKER
Doç. Dr. Oğuzhan TÜRKER
Doç. Dr. Hilal YILDIZ

Dergimiz hakkında genel bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

İçindekiler

Makaleler

İMKB 100 ENDEKSİ GÜNLÜK GETİRİLERİ İÇİN UYGUN GENELLEŞTİRİLMİŞ FARKLI VARYANS MODELİNİN SEÇİMİ PDF
Aziz KUTLAR, Pınar TORUN
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İZLEYİCİ ETKİSİ (BYSTANDER EFFECT) ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE KONTROL ODAĞININ ROLÜ PDF
Mahmut ÖZDEVECİOĞLU, Yasemin KAYA, Tuğba DEDEOĞLU
THE DETERMINANTS OF TURKEY’S EXPORT PERFORMANCE: CONSTANT MARKET SHARE ANALYSIS PDF (English)
Aydanur GACENER ATIŞ, Fatih SAYGILI, Ayten Ayşen KAYA
PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Tayfur BAYAT, Ahmet ŞAHBAZ, Taner AKÇACI
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Ayşe CİNGÖZ, Asuman A. AKDOĞAN
SERA GAZI SALIMININ AZALTIMINDA ALTERNATİF POLİTİKALARIN EKONOMİK MALİYETLERİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE İÇİN GENEL DENGE ANALİZİ PDF
Mehmet MERCAN, Etem KARAKAYA
AVRUPA BİRLİĞİ YENİLİK KARNESİ VE TÜRKİYE: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME PDF
Fatma ÜNLÜ
İNOVASYON GÖSTERGELERİ BAKIMINDAN TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ARASINDAKİ YERİ: İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ PDF
Haydar ÖZBEK, Hayriye ATİK


ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi