Sayı 45 (2015)

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Ocak-Haziran 2015)

DERGİNİN BU SAYISINA KATKIDA BULUNAN HAKEMLERİN LİSTESİ

Prof. Dr. Gülbadi ALAN
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN
Prof. Dr. H. Nejat BASIM
Prof. Dr. Mustafa ÇELEN
Prof. Dr. Tuncay ÇELİK
Prof. Dr. Ersan ÖZ
Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
Prof. Dr. Şevki ÖZGENER
Prof. Dr. Seval KARDEŞ SELİMOĞLU
Doç. Dr. Veli AKEL
Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ
Doç. Dr. Semih BİLGE
Doç. Dr. Recep DÜZGÜN
Doç. Dr. Temel GÜRDAL
Doç. Dr. Ferit KULA
Doç. Dr. H. Mehmet TAŞÇI
Doç. Dr. Ömer TEKŞEN
Doç. Dr. Oğuzhan TÜRKER
Doç. Dr. Süleyman UYAR

Dergimiz hakkında genel bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

İçindekiler

Makaleler

1873-75 Yıllarında Kayseri Hacı Kılıç Mahallesi Esnafının Mesleklerine Göre Gelir ve Vergi Durumlarındaki Değişiklikler PDF
Ekrem ERDEM, Sefure DEVECİ
Otel Çalışanları Açısından Duygusal Zekanın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi PDF
Edip ÖRÜCÜ, Çağrı İZCİ
Pazarlama Yatırımlarının Finansal Performans Üzerindeki Etkisi ve Borsa İstanbul KOBİ Sanayi Endeksi Firmalarının Etkinliklerinin Değerlendirilmesi PDF
Levent ÇITAK
Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişlik Sendromu Üzerine Giresun İl Merkezinde Yapılan Bir Araştırma PDF
Ali DERAN, Beyhan BELLER
Türkiye’nin İlk 1000 Büyük İhracatçısının Çeşitli Göstergelere Göre Karşılaştırmalı Analizi PDF
Recep DÜZGÜN
OECD Ülkelerinde CO2 Emisyonu, Elektrik Tüketimi ve Büyüme İlişkisi PDF
Suzan ERGÜN, Melike ATAY POLAT
Uluslararası Turizm Talebini Etkileyen Ekonomik Faktörler: Türkiye Üzerine Bir Uygulama PDF
Ahmet AYDIN, Burak DARICI, Hacı Mehmet TAŞÇI
Vergi Mükelleflerinin “Ödemede Uygunluk Kuralı’na” İlişkin Algıları: Bolu İli Alan Araştırması PDF
Yunus DEMİRLİ, Yaşar AYYILDIZ, Tarık VURAL
Risk Raporlaması: Gelişmiş Ülke Uygulamalarından Çıkarılacak Dersler PDF
Filiz ÖZŞAHİN KOÇ, Şaban UZAY


ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi