Sayı 46 (2015)

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz-Aralık 2015)

DERGİNİN BU SAYISINA KATKIDA BULUNAN HAKEMLERİN LİSTESİ

Prof. Dr. Hayriye ATİK
Prof. Dr. Cumhur ERDEM
Prof. Dr. Esen GÜRBÜZ
Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA
Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
Prof. Dr. Şevki ÖZGENER
Prof. Dr. Keramettin TEZCAN
Prof. Dr. İnci VARİNLİ
Prof. Dr. Mehmet YÜCE
Doç. Dr. Tekin AKDEMİR
Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ
Doç. Dr. Alper ASLAN
Doç. Dr. Sibel ATAN
Doç. Dr. Abdullah ÇELİK
Doç. Dr. Recep DÜZGÜN
Doç. Dr. Mithat Arman KARASU
Doç. Dr. Nilsun SARIYER
Yrd. Doç. Dr. Aytekin ALTIPARMAK
Yrd. Doç. Dr. Ali DEĞİRMENDERELİ
Yrd. Doç. Dr. Ceren UYSAL OĞUZ

Dergimiz hakkında genel bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

İçindekiler

Makaleler

Sağlık Hizmetlerinde İlişki Pazarlaması ve Hasta Memnuniyeti: Aksaray Aile Sağlığı Merkezlerinde Uygulama PDF
Mahir NAKİP, Vesile ÖZÇİFTÇİ
Türkiye’de Merkezi Yönetim İle Belediyeler Arasındaki Mali İlişki: Şanlıurfa Örneği PDF
Esra SİVEREKLİ
Kira Sertifikalarının ve Varlık Kiralama Şirketlerinin Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Bakımından Değerlendirilmesi PDF
Erkan AYDIN, Kadir AYYILDIRIM
KENTSEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETİŞİMİ PDF
Mustafa DEMİRCİ
Mediating Role of Job Satisfaction Over The Impacts of Emotional Competences of Employees on Perceived Service Quality: A Research on Accounting Professionals PDF (English)
Ebru AYKAN, Semra AKSOYLU
Yurtiçi Tasarruflar ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği PDF
Serap BARIŞ, Nısfet UZAY
Satış Elemanlarının Kurumsal Değerleri Benimseme Düzeyi ve Bu Değerler Arasındaki Farklılıklar: Mobilya Sektöründe Satış Elemanlarının Kurumsal Değerleri Benimseme Düzeylerinin Ölçülmesi PDF
Emin EMİRZA, Sema BABAYİĞİT
Turizm Gelirleri-Ekonomik Büyüme İlişkisinin Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Yaklaşımı İle Analizi: Türkiye Örneği PDF
Ceyhun Can ÖZCAN
Türkiye’de Ordoliberalist Bir İktisatçı - Filozof: Alexander Rüstow (1885-1963) PDF
Mehmet DİNÇASLAN
Pazarlama Araştırmalarında Paradigmal Dönüşüm ve Etnografinin Dijital Evrimi: Netnografi PDF
Tuğba ÖZBÖLÜK, Yunus DURSUN


ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi