Sayı 47 (2016)

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Ocak-Haziran 2016)

DERGİNİN BU SAYISINA KATKIDA BULUNAN HAKEMLERİN LİSTESİ

Prof. Dr. Hayriye ATİK
Prof. Dr. Salih BARIŞIK
Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU
Prof. Dr. Deniz BÖRÜ
Prof. Dr. Adnan ÇELİK
Prof. Dr. Cemile ÇELİK
Prof. Dr. Yunus DURSUN
Prof. Dr. Cumhur ERDEM
Prof. Dr. Ferda ERDEM
Prof. Dr. Hatice ERKEKOĞLU
Prof. Dr. Aylin GÜNEY
Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA
Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
Prof. Dr. Azzem ÖZKAN
Prof. Dr. Nisfet UZAY
Prof. Dr. Şaban UZAY
Doç. Dr. Veli AKEL
Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ
Doç. Dr. Ebru AYKAN
Doç. Dr. Fatih ÇETİN
Doç. Dr. Eyyup ECEVİT
Doç. Dr. Korhan KARACAOĞLU
Doç. Dr. Oğuzhan TÜRKER
Doç. Dr. Beliz ÜLGEN
Doç. Dr. Salih YEŞİL

Dergimiz hakkında genel bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

İçindekiler

Makaleler

PERFORMANCE ASSESSMENT OF AFRICAN COUNTRIES IN RELATION TO WOMEN’S DEVELOPMENT PDF
Hayriye Atik, Masreka Khan
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ STANDARDI’NA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Ali Deran, İncilay Erduru, Atilla SÜRER
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARININ, KÂRLILIK VE SATIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Nihat Işık, Özgür Engeloğlu, Efe Can Kılınç
TÜRKİYE’DE ENFLASYONUN KAYNAĞININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK EKONOMETRİK BİR ANALİZ PDF
Sami Taban, Mehmet Şengür
ÜNİVERSİTENİN MİSYONU, YENİ KURULAN ÜNİVERSİTELER VE YEREL KALKINMA ÖNCELİĞİ PDF
Rıfat Yıldız
ACCESSION NEGOTIATIONS AND THE NEW EU STRATEGY OF TURKEY: A CRITICAL ASSESSMENT PDF
Ayşe Aslıhan Çelenk
SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE AHİLİK TEŞKİLATI: TEORİK ÇERÇEVE PDF
İbrahim Durak
ÇEVRESEL DUYARLILIĞIN YEŞİL ÜRÜN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ: ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ PDF
Aylin Alkaya, Suzan Çoban, Ali Tehci, Yusuf Ersoy
ÖRGÜTLERDE İŞE GÖMÜLMÜŞLÜĞÜN (JOB EMBEDEDNESS) ÇALIŞANLARIN İŞ VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İYİMSERLİĞİN ROLÜ PDF
Tuğba Dedeoğlu, Mahmut Özdevecioğlu, Selen Oflazer
PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ALGISININ SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Harun Yıldız, Bora Yıldız, Necla Öykü İyigün
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN HASTA İKEN İŞE GELME (PRESENTEİZM) DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: İMALAT SANAYİİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Seher Ulu, Mahmut Özdevecioğlu, Kadir Ardıç
AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE TÜRK İMALAT SANAYİNİN GÖRECELİ İNOVASYON PERFORMANSI: ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ PDF
Fatma Ünlü, Pelin Gençoğlu


ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi