Sayı 48 (2016)

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz-Aralık 2016)

DERGİNİN BU SAYISINA KATKIDA BULUNAN HAKEMLERİN LİSTESİ

Prof. Dr. Ferit KULA
Prof. Dr. Ersan ÖZ
Prof. Dr. Seyfettin ÜNAL
Prof. Dr. İbrahim Güran YUMUŞAK
Doç. Dr. Veli AKEL
Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ
Doç. Dr. Kıvanç Halil ARIÇ
Doç. Dr. İclal ATTİLA
Doç. Dr. Derviş BOZTOSUN
Doç. Dr. Tansel HACIHASANOĞLU
Doç. Dr. M. Fatih İLGÜN
Doç. Dr. Ramazan KILIÇ
Doç. Dr. Mehmet MERCAN
Doç. Dr. Şükran GÜNGÖR TANÇ
Doç. Dr. Can Tansel TUĞCU
Doç. Dr. Oğuzhan TÜRKER
Doç. Dr. Fatih YÜCEL
Öğr. Gör. Dr. Pınar ÇAKIROĞLU

Dergimiz hakkında genel bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

İçindekiler

Makaleler

Ekonomide Partizan Etkiler PDF
Yusuf AKAN, Osman Cenk KANCA
Sanayi Devriminin Ardından Osmanlı Sanayileşme Hamleleri: Sanayi Politikalarının Dinamikleri ve Zaafiyetleri PDF
Ekrem ERDEM
Türkiye’nin İktisadi Büyümesinde Turizm Sektörünün Katkısı PDF
Harun TERZİ, Uğur Korkut PATA
Firmaların Sürdürülebilirlik Raporlarındaki Entelektüel Sermaye Açıklama Düzeylerinin ve İlişkili Faktörlerin Analiz Edilmesi PDF
Levent ÇITAK
Ekonomik Büyüme ve Çevre Kirliliğinin Sağlık Üzerindeki Etkisi: Türkiye İle İlgili Ampirik Kanıt PDF
Eyyup ECEVİT, Murat ÇETİN
Türk ve Fransız Vergi Hukuku Kapsamında Mükelleflerin Korunması PDF
Neslihan KARATAŞ DURMUŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançolarını Kullanarak İşletme Sermayesi Gereksinimini Etkileyen Değişkenler Üzerine Bir Analiz: 1996-2013 PDF
Yüksel İLTAŞ
İkiz Açıklar ve Feldstein-Horioka Hipotezi: OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Analizi PDF
Özgür KOÇBULUT, Halil ALTINTAŞ
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı: BİST 100’de Bir Araştırma PDF
Serhat ŞAMİL, Murat ESMERAY
Kalkınma Göstergeleri Bakımından Türkiye’nin Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Yeri: İstatistiksel Bir Analiz PDF
Seyyid Ali ERTAŞ, Hayriye ATİK


ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi