Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 44 (2014): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz-Aralık 2014) THE EFFECT OF WOMEN’S EMPLOYMENT ON COMPETITIVENESS AND ECONOMIC GROWTH: A COMPARISON OF TURKEY AND THE MOST COMPETITIVE COUNTRIES Öz   PDF (English)
Fatma Fehime AYDIN, Ekrem ERDEM
 
Sayı 43 (2014): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Ocak-Haziran 2014) HEDONIC ESTIMATION OF HOUSING MARKET PRICES IN TURKEY Öz   PDF (English)
Rüştü YAYAR, Derya DEMİR
 
Sayı 43 (2014): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Ocak-Haziran 2014) A DRAWBACK IN TURKISH BUDGET CLASSIFICATION: WHERE HAVE PUBLIC INVESTMENTS GONE? Öz   PDF (English)
Ferhat AKBEY
 
Sayı 42 (2013): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz-Aralık 2013) THE DETERMINANTS OF TURKEY’S EXPORT PERFORMANCE: CONSTANT MARKET SHARE ANALYSIS Öz   PDF (English)
Aydanur GACENER ATIŞ, Fatih SAYGILI, Ayten Ayşen KAYA
 
Sayı 36 (2010): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz-Aralık 2010) HIGHER EDUCATION AND ECONOMIC GROWTH: AN EMPRICAL INVESTIGATION OF COINTEGRATION AND CAUSALITY FOR TURKISH ECONOMY Öz   PDF (English)
Ekrem ERDEM, Can Tansel TUĞCU
 
Sayı 40 (2012): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Haziran-Aralık 2012) ENVIRONMENTAL TAX AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL VAR ANALYSIS Öz   PDF (English)
Gökhan DÖKMEN
 
Sayı 33 (2009): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Özel Sayı: Prof. Dr. Faruk ANDAÇ'a Armağan) DEMOCRATIZATION OF THE NATIONAL SECURITY DISCOURSE AND THE POLITICAL PARTIES IN TURKEY Öz   PDF (English)
Ayşe Aslıhan ÇELENK
 
Sayı 35 (2010): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Ocak-Temmuz 2010) THE FUNCTIONS OF STATE IN DETERMINING ECONOMIC POLICIES IN ISLAMIC TRADITION Öz   PDF (English)
Ekrem ERDEM
 
Sayı 25 (2005): Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz-Aralık 2005) "Takım Kariyer Modeli" İle Proje Takımlarında Kariyer Geliştirme Öz   PDF
Dr. Adnan AKIN
 
Sayı 45 (2015): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Ocak-Haziran 2015) 1873-75 Yıllarında Kayseri Hacı Kılıç Mahallesi Esnafının Mesleklerine Göre Gelir ve Vergi Durumlarındaki Değişiklikler Öz   PDF
Ekrem ERDEM, Sefure DEVECİ
 
Sayı 38 (2011): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz-Aralık 2011) 2013 SONRASI AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI: AVRUPA KOMİSYONU’NUN REFORM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
Özgür ÇALIŞKAN
 
Sayı 26 (2006): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Ocak-Haziran 2006) A Decision Maker System For Academician Selection With Fuzzy Weighting And Fuzzy Ranking Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Ahmet BARAN, Yrd. Doç. Dr. Yavuz KILAĞIZ
 
Sayı 27 (2006): Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz-Aralık 2006) A Review Of Empirical Studies On Foreign Direct Investment And Trade Öz   PDF
Ars. Gör. Dr. Rahmi ÇETİN Yrd. Doç. Dr. ALTINTAŞ
 
Sayı 44 (2014): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz-Aralık 2014) ABD’DE TÜRK-AMERİKAN LOZAN ANTLAŞMASI’NIN (6 AĞUSTOS 1923) ONAY TARTIŞMALARI VE ONAY TARAFTARLARININ YAYINLAMIŞ OLDUĞU KİTAPÇIK Öz   PDF
İsmail KÖSE
 
Sayı 47 (2016): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Ocak-Haziran 2016) ACCESSION NEGOTIATIONS AND THE NEW EU STRATEGY OF TURKEY: A CRITICAL ASSESSMENT Öz   PDF
Ayşe Aslıhan Çelenk
 
Sayı 36 (2010): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz-Aralık 2010) ADALET ALGISI – İÇ GİRİŞİMCİ DAVRANIŞLAR İLİŞKİSİNDE KONTROL ODAĞININ ŞEKİLLENDİRİCİ ROLÜ Öz   PDF
Cem Harun MEYDAN
 
Sayı 36 (2010): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz-Aralık 2010) AKADEMİK PERSONELİN KURUMLARINA İLİŞKİN ALGILADIKLARI VE TERCİH ETTİKLERİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİ Öz   PDF
Ramazan ERDEM, Orhan ADIGÜZEL, Aslı KAYA
 
Sayı 37 (2011): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Ocak-Temmuz 2011) ALGILANAN İÇSELLİK STATÜSÜNÜN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öz   PDF
Mahmut ÖZDEVECİOĞLU, Fatma İNCE BALCI
 
Sayı 21 (2003): Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz-Aralık 2003) Algılanan Örgütsel Adaletin Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU
 
Sayı 23 (2004): Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz-Aralık 2004) Algılanan Sağlık Hizmeti Kalitesi, Algılanan Değer, Hasta Tatmini ve Davranışsal Niyet İlişkileri Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Prof. Dr. Yunus DURSUN, Uzm. Meral ÇERÇİ
 
Sayı 34 (2009): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz-Aralık 2009) ALTERNATİF TURİZM ÇEŞİDİ OLARAK KAPADOKYA BÖLGESİ’NDE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME OLANAKLARI Öz   PDF
Nur ERSUN, Kahraman ARSLAN
 
Sayı 40 (2012): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Haziran-Aralık 2012) ALTIN FİYATINDAKİ DAĞILIMLARIN MARKOV ZİNCİRİ İLE ANALİZİ: UZUN ERİMLİ OLASILIKLAR Öz   PDF
Aşkın ÖZDAĞOĞLU, Güzin ÖZDAĞOĞLU, Gülüzar KURT GÜMÜŞ
 
Sayı 32 (2009): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Ocak-Haziran 2009) AMARTYA SEN’İN KAPASİTE YAKLAŞIMI Öz   PDF
Fahri ŞEKER
 
Sayı 26 (2006): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Ocak-Haziran 2006) An Empırıcal Analysıs Of Turkısh Inflatıon (1988-2004): Some Non-Monetarıst Estımatıons Öz   PDF
Yrd. Doç. Dr. Cem SAATÇİOĞLU, H. Levent KORAP
 
Sayı 44 (2014): Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi - (Temmuz-Aralık 2014) ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HARCAMALARININ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN İHRACATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: G–8 ÜLKELERİ İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ Öz   PDF
Cüneyt KILIÇ, Yılmaz BAYAR, Halil ÖZEKİCİOĞLU
 
Toplam 298 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi