ERZURUM SERA GAZ ENVANTERİ, EMİSYON AZALTIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Zeynep EREN, Zeren ERİK
1.512 630

Öz


Birleşmiş Milletlerin ilk kez 1992 yılında oluşturduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında, Dünya ülkeleri iklim değişikliği ile mücadele için başta CO2 olmak üzere Sera Etkisi Yaratan Gazların azaltılması amacıyla somut adımları atmakla yükümlü hale gelmiştir. Kürsel emisyonların büyük bir kısmının kentler tarafından oluşturulduğu gerçeği ile, bu çalışmada iklim değişikliği mücadele çalışmalarının ilk adımını meydana getiren izleme çalışmaları yer almaktadır. 

 

Bu çalışma ile Erzurum ilinde kömür gibi hava kirliliğine katkısı en fazla olan yakıtların kullanım miktarının en az seviyeye indirilmesi, mevcut durumda doğal gaz gibi daha temiz enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, uzun vadede ise yenilenebilir enerji yatırımları için bir yol gösterici olması; şehrimizdeki kirliliğin büyük oranda konutlardaki ısınmadan kaynaklandığı düşünülürse enerji verimliliği çalışmalarının, mevcut durum analizi yapılarak hızlandırılması ve tamamlanması; imar planlarında belirtilen yeşil alanların varlığının yeni kentleşme alanlarında hassasiyetle kontrol edilmesi; şehir içi ulaşım planlarında temiz ulaşım-yaya dostu ulaşım, raylı sistem gibi uygulamaların yer alması; orman, mera, tarım ve yerleşim gibi arazi kullanımlarının iklim değişikliğini olumsuz yönde etkilemesinin engellenmesi; atıkların azaltılması ve geri dönüştürülmesinin yaygınlaştırılması, geri dönüşümün yerel yönetimler kontrolünde yasal olarak yapılması ve iklim değişikliğinin muhtemel olumsuz etkilerine karşı su kaynaklarının planlanması konularında yapılacak çalışmalar için bir başlangıç noktası oluşturulması hedeflenmektedir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18185/eufbed.86514