Ekolojik Sorunların Çözümünde Derin Ekoloji Yaklaşımı

Fatih Kırışık
2.098 1.005

Öz


İnsan faaliyetleri nedeniyle doğanın zarar görmesi ve ekolojik dengenin bozulması dikkatleri doğaya çekmiştir. Doğadaki sorunların çözülmesinde önce çevre korumacı bir yaklaşım izlenmiştir. Fakat bu yaklaşımın sorunların çözülmesinde etkili olmadığı görülmüştür. Bu süreçte, doğa ile insan arasındaki ilişki biçimini sorgulayan derin ekolojik yaklaşım öne çıkmıştır. Derin ekoloji, ekolojik sorunların temelinde insan merkezli modern düşünce sisteminin yer aldığını ifade etmiştir. Bu kapsamda derin ekoloji, insan merkezli düşünce sistemi yerine doğa merkezli yeni bir düşünce sistemini önermiştir. Bu yeni düşünce sistemi, modern dünya görüşüne önemli bir alternatif sunmaktadır.
İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14280 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 06 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553