Güz 2014

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler/İç Kapak Full Text (English) Tam Metin
Sürdürlebilir Su Kullanımı Açısından Avrupa Birliği Çevre Politikalarına Türkiye'nin Uyumu Full Text (English) Tam Metin
Hüseyin Kutay Aytuğ
Türkiye'de Para Talebinin Uzun ve Kısa Dönem Dengesinin ARDL ve VEC Yaklaşımları İle Analiz Edilmesi Full Text (English) Tam Metin
Bülent Doğru
TR72 Bölgesi İlçelerinin Sosyo-Ekonomik Verilere Göre Bulanık Kümeleme Analizi İle Sınıflandırılması Full Text (English) Tam Metin
N. Alp Erilli
Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesinde Kaizen Maliyetleme Yöntemi ve Mobilya Sektöründe Bir Uygulama Full Text (English) Tam Metin
Tansel Hacıhasanoğlu
Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin Bir Alternatif Olarak Kırsal Turizm ve Türkiye' de Uygulanabilirliği Full Text (English) Tam Metin
Nurdan Kuşat
Yeşil Bina Vergi Teşvikleri: Amerika Örneği ve Türkiye İçin Çıkarılabilecek Sonuçlar Full Text (English) Tam Metin
Suat Hayri Şentürk
Bütünleşik AHS-VIKOR Yöntemi İle Otel Seçimi Full Text (English) Tam Metin
Hasan Uygurtürk, Hilal Uygurtürk
Amerika Birleşik Devletlerinde Farkli Etnik Kökenler Arasinda Serbest Meslek ErbablığıEğilimi Full Text (English) Tam Metin
Umut Ünal
Türkiye Turizm Talebi: Bir Çekim Modeli Uygulaması Full Text (English) Tam Metin
Selahattin Yavuz, Burhan Kabadayı, Nurettin Savaş, Aslı Cansın Doker
Mamul Fiyatları İle Hisse Senetleri Getirileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Erdemir Üzerine Bir Uygulama Full Text (English) Tam Metin
Murat Yıldırım, Muhammet Belen, Yasin Kütük
Yazarlara Duyuru Full Text (English) Tam Metinİletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14280 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 06 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174
ISSN (Elektronik) : 1306-3553