ALMANYA’NIN AB İÇERİSİNDEKİ LİDERLİK ROLÜ: ULUSLARARASI KRİZLER BAĞLAMINDA DIŞ POLİTİKADA SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM

Can Büyükbay
2.611 918

Öz


Avrupa içerisinde ve uluslararası sistemde gerçekleşen paralel krizler, Almanya’yı krizlere yanıt vermede yetersiz kalan AB’nin dış ve güvenlik politikasını yönetmeye ve Avrupa’nın yeni siyasi motoru olmaya zorlamıştır. Bu makalede Almanya’da son zamanlarda giderek yoğunlaşan dış politika tartışmaları ve yeni liderlik rolü, Rusya’ya yönelik Doğu Politikası ve Ukrayna krizi bağlamında değerlendirilmektedir. Ukrayna krizi, Almanya’nın liderlik rolünü yansıtan önemli bir girişim olarak irdelenmekte ve Almanya’nın AB dış politikasındaki yeni başat rolü ve dış politikasındaki değişen yönelimler incelenmektedir. Almanya’nın geleneksel Doğu Politikası yöneliminde Ukrayna kriziyle birlikte zayıflama gözlemlense de; sert bir kopuş yaşanmadığı ileri sürülmektedir. Makalede, ortak bir Avrupa dış politikasının oluşturulmasının Almanya liderliğinde devam eden bir proje olduğu tezi işlenmekte; Almanya’nın liderlik rolünün, Avrupa dış politikasının yönünü etkileyeceği savunulmaktadır. 


Tam metin:

PDF